Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo D3-03

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija - Obzorje Evropa

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 280.000.000
Rok prijave: 23.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 16.000.000 €
Lastna udeležba: 0%
Ključne besede: Horizon, energija
Zanimiv razpis?

V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo sklop Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo (HORIZON-CL5-2021-D3-03). 

Teme v okviru sklopa Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo (HORIZON-CL5-2021-D3-03): 

 1. AU-EU Water Energy Food Nexus – HORIZON-CL5-2021-D3-03-01 
 2. Next generation of renewable energy technologies – HORIZON-CL5-2021-D3-03-02 
 3. Hybrid catalytic conversion of renewable energy to carbon-neutral fuels – HORIZON-CL5-2021-D3-03-03 
 4. Physics and aerodynamics of atmospheric flow of wind for power production – HORIZON-CL5-2021-D3-03-04 
 5. Wind energy in the natural and social environment – HORIZON-CL5-2021-D3-03-05 
 6. Novel approaches to concentrated solar power (CSP) – HORIZON-CL5-2021-D3-03-06 
 7. Stable high-performance Perovskite Photovoltaics – HORIZON-CL5-2021-D3-03-07 
 8. Cost-effective micro-CHP and hybrid heating systems – HORIZON-CL5-2021-D3-03-08 
 9. Carbon-negative sustainable biofuel production – HORIZON-CL5-2021-D3-03-09 
 10. Development of hydropower equipment for hidden hydropower – HORIZON-CL5-2021-D3-03-10 
 11. Innovation on floating wind energy deployment optimized for deep waters and different sea basins (Mediterranean Sea, Black Sea, Baltic Sea, North-east Atlantic Ocean) – HORIZON-CL5-2021-D3-03-11 
 12. Demonstration pilot lines for alternative and innovative PV technologies (Novel c-Si tandem, thin film tandem, bifacial, CPV, etc.) – HORIZON-CL5-2021-D3-03-12 
 13. Demonstration of large-scale CHP technologies for a shift to the use of biogenic residues and wastes – HORIZON-CL5-2021-D3-03-13 
 14. Solutions for more sustainable geothermal energy – HORIZON-CL5-2021-D3-03-14 
 15. Innovative biomethane production as an energy carrier and a fuel – HORIZON-CL5-2021-D3-03-15 
 16. Innovative foundations, floating substructures and connection systems for floating PV and ocean energy devices – HORIZON-CL5-2021-D3-03-16 

Vsaka posamezna tema je podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji, opredeljen je njen cilj in namen, pa tudi pričakovani rezultati. Budget za posamezno temo vam je na voljo v polju sredstva. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

 • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
 • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
 • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Sredstva namenjena temu sklopu (HORIZON-CL5-2021-D3-03) se gibljejo v višini 280 milijonov EUR.

Porazdelitev sredstev:

 1. HORIZON-CL5-2021-D3-03-01: 5 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 2,5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
 2. HORIZON-CL5-2021-D3-03-02: 33 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 3 milijone EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enejstih projektov.
 3. HORIZON-CL5-2021-D3-03-03: 10 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 5 do 7,5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
 4. HORIZON-CL5-2021-D3-03-04: 18 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 6 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 5. HORIZON-CL5-2021-D3-03-05: 10 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 3 milijone EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 6. HORIZON-CL5-2021-D3-03-06: 9 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 3 milijone EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 7. HORIZON-CL5-2021-D3-03-07: 15 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 8. HORIZON-CL5-2021-D3-03-08: 10 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 3 do 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
 9. HORIZON-CL5-2021-D3-03-09: 15 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 10. HORIZON-CL5-2021-D3-03-10: 10 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 3,5 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 11. HORIZON-CL5-2021-D3-03-11: 10 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 3 do 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
 12. HORIZON-CL5-2021-D3-03-12: 50 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 16 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 13. HORIZON-CL5-2021-D3-03-13: 45 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 15 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 14. HORIZON-CL5-2021-D3-03-14: 10 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 10 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projektov.
 15. HORIZON-CL5-2021-D3-03-15: 10 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
 16. HORIZON-CL5-2021-D3-03-16: 20 milijonov – Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 10 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.

Stopnja financiranja se razlikuje glede na tematski tip:

 • Raziskave in razvoj (RIA) so financirane s stopnjo 100%.
 • Ukrepanje na področju inovacij (IA) so financirani s stopnjo 70% (razen za neprofitne pravne osebe, za katere velja stopnja do 100 %).

Prijave se zaključijo 23. februarja 2022, ob 17:00 uri po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *