Grantly ima na razpolago trenutno 5 odprtih razpisov za "obnovljivi viri".


Razpis podpira prijave, ki načrtujejo izvedbo pilotnih projektov za povečanje zmogljivosti za proizvodnjo in uporabo toplote, proizvedene iz geotermalne energije,…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, modro gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje
Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027,…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje, toplogredni plini
Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027,…
Rok: 23.02.22
Projekti do:16.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:03.09.21* Evropska komisija - Obzorje Evropa
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, biogoriva, energija, obnovljivi viri, ogrevalni sistemi, tehnologija, trajnostna energija
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo sklop Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo (HORIZON-CL5-2021-D3-03). Teme v okviru sklopa Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo (HORIZON-CL5-2021-D3-03): AU-EU Water Energy Food Nexus – HORIZON-CL5-2021-D3-03-01Next generation of renewable energy technologies – HORIZON-CL5-2021-D3-03-02Hybrid catalytic conversion of renewable energy…
Rok: 25.01.22
Projekti do:11.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:03.09.21* Evropska komisija - Obzorje Evropa
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, obnovljivi viri, recikliranje materialov
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo sklop učinkovita, trajnostna in vključujoča raba energije. Področje uporabe: Boljša izraba odvečne/odpadne toplote je pomemben vir energije za gospodarstvo. Pretvorba odvečne toplote nazaj v električno energijo bi prav tako izboljšala energetsko učinkovitost, ublažila povečanje porabe električne energije zaradi elektrifikacije…