Grantly ima na razpolago trenutno 2 odprtih razpisov za "ogrevalni sistemi".


Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:13.01.22* EKO SKLAD
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, fizične osebe, ogrevalni sistemi
Gre za ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov: A – vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode, B – vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov…
Rok: 23.02.22
Projekti do:16.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:03.09.21* Evropska komisija - Obzorje Evropa
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, biogoriva, energija, obnovljivi viri, ogrevalni sistemi, tehnologija, trajnostna energija
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo sklop Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo (HORIZON-CL5-2021-D3-03). Teme v okviru sklopa Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo (HORIZON-CL5-2021-D3-03): AU-EU Water Energy Food Nexus – HORIZON-CL5-2021-D3-03-01Next generation of renewable energy technologies – HORIZON-CL5-2021-D3-03-02Hybrid catalytic conversion of renewable energy…