Trajnostna partnerstva za MSP

 

Ciljne organizacije: Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 400.000
Rok za oddajo: 15.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 100.000 €
Lastna udeležba*: 10%
Ključne besede: MSP, partnerstva, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Splošni cilj tega razpisa je izkoristiti strokovno znanje in izkušnje nevladnih organizaci za pomoč MSP pri prehodu na bolj trajnostne poslovne modele s financiranjem praktičnih projektov/ukrepov, ki lahko vplivajo na okoljsko in/ali družbeno uspešnost MSP. 

Pričakovani učinek in kazalniki

Pričakuje se, da bo projekt vplival na okoljsko/socialno uspešnost partnerskih MSP. Po izvedbi projekta bodo zlasti MSP morali biti sposobni trajno preoblikovati svoj poslovni model s prehodom na bolj trajnostni model. Vpliv projekta bi moral biti viden tudi pri okrepitvi interakcije in izboljšanju sodelovanja med MSP ter NVO, ki delujejo v istih regijah. 

Spodbujalo se bo sprejemanje bolj trajnostnih poslovnih modelov in sodelovanja med podjetji in civilno družbo. Natančneje, projekt bi moral biti sposoben spodbujati trajnostne poslovne modele kot koristne in donosne rešitve za podjetja vseh velikosti. Učinek tega vpliva bi moral biti zaradi dejavnosti gradnje skupnosti še večji.

Projekte/dejavnosti bodo izvajali konzorciji, sestavljeni iz zainteresiranih MSP, nevladnih organizacij/organizacij civilne družbe in drugih ustreznih udeležencev, ki lahko prispevajo k izvajanju projektov/dejavnosti.

Da bi bili upravičeni do prijave, morate vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

 • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi)
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj. v državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
 • državah, ki niso članice EU: države s seznama EGP in države, pridružene COSME programu enotnega trga ali države, s katerimi potekajo pogajanja za sklenitev pridružitvenega sporazuma, pod pogojem da sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev.

Predloge mora predložiti konzorcij najmanj treh upravičenih vlagateljev (upravičenci; ne povezani subjekti), pri tem mora konzorcij izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • Koordinator mora biti subjekt, ki je član mreže Enterprise Europe Network;
 • Partnerji konzorcija morajo vključevati vsaj eno malo in srednje veliko podjetje ter eno organizacijo civilne družbe/nevladno organizacijo, ki je pripravljena sodelovati pri projektu skupnega interesa;
 • Konzorcij morajo sestavljati najmanj trije subjekti s skladnega geografskega območja, ki je del ene ali večih upravičenih držav.

Konzorcij lahko vključuje tudi druge subjekte, kot so:

 • dodatna mala in srednje velika podjetja ter organizacije civilne družbe/nevladne organizacije;
 • regionalna ali lokalna javna uprava (npr. občina, mesto, regija itd.);
 • akterji socialnega gospodarstva;
 • organizacije za podporo podjetjem;
 • javne agencije ali organi (kot so okoljske agencije, raziskovalne agencije,itd.).

Glede ostalih partnerskih zahtev glejte dokument spodaj!

Višina vseh sredstev znaša 400.000 EUR. 

Proračun projekta (najvišji znesek nepovratnih sredstev) naj bi znašal 100.000 EUR.

Stopnja financiranja bo znašala 90 odstotkov.

V okviru razpisa bodo predvidoma financirani največ štirje predlogi.

Prijave je potrebno oddati do 15. marca 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času. 

Projekti naj bi trajali od 12 do 24 mesecev (podaljšanje z medsebojnim dogovorom je mogoče, če je razlog ustrezno utemeljen).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.