Projekti na področju narave in integracije (SIP/SNAP)

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija - LIFE

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 157.800.000
Rok za oddajo: 19.10.2021 Dve fazi
Podelitev min-max: 0 € – 50.000.000 €
Lastna udeležba*: 40%
Ključne besede: LIFE, okolje, partnerstva, podnebne spremembe
Zanimiv razpis?

Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Strateški projekti na področju narave in strateški integrirani projekti so razdeljeni v spodnje tri sklope.

  • LIFE-2021-STRAT-NATSNAP-two-stage – Strategic Nature Projects
  • LIFE-2021-STRAT-ENVSIP-two-stage – Strategic Integrated Projects – Environment
  • LIFE-2021-STRAT-CLIMASIP-two-stage – Strategic Integrated Projects – Climate Action

Med SIP projekte sodijo projekti, ki so usmerjeni v implementacijo načrtov, strategij in akcijskih načrtov, ki jih zahteva specifično pravilo/zakonodjaja/predpis EU s področja okolja, podnebja ali energije.

Njihov cilj je izvedba določene strategije, akcijskega načrta v celoti, vključno z izvedbo komplementarnih aktivnosti, ki so potrebne za odstranitev vseh administrativnih, finančnih, strukturnih ali drugih ovir za njihovo implementacijo. Izvedba naj bi potekala na širšem regionalnem, več-regionalnem, nacionalnem ali transnacionalnem območju.

Koordinirala naj bi jih institucija, ki je odgovorna za izvedbo posamezne strategije/akcijskega načrta.

SNAPs projekti so usmerjeni v implementacijo Prednostnih akcijskih okvirjev (PAF) v skladu z 8 členom direktive o habitatih (92/4315) ter drugih načrtih in strategijah, sprejetih na mednarodni, nacionalni, regionalni ali multi-regionalni ravni s strani organov za varstvo narave in biodiverzitete, ki so namenjeni izpeljavi EU politik ali zakonodaje s področja narave in/ali biodiverzitete.

Razpis poteka v dveh fazah. Do sodelovanja v drugi fazi bodo upravičene le izbrane organizacije.

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo biti vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti): pravne osebe (javni ali zasebni organi)

  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, ki niso članice EU: biti morajo na seznamu držav EGP in držav, pridruženih programu LIFE ali države, s katerimi potekajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev
  • na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije
  • fizične osebe niso upravičene

Predloge za vse teme tega razpisaje je potrebno predložiti kot: konzorcij najmanj dveh vlagateljev (upravičenci; ne povezani subjekti) nacionalni organ, odgovoren za načrt/strategijo/akcijski načrt, mora načeloma sodelovati v konzorciju kot koordinator.

V dobro utemeljenih primerih lahko sodeluje tudi brez vloge koordinatorja, vendar mora biti v vsakem primeru del konzorcija.

Okvirna sredstva razpisa so v višini 157.800.000 EUR 

Sredstva so porazdeljena po podprogramih, in sicer:

  • LIFE-2021-STRAT-NATSNAP-two-stage – Strategic Nature Projects: 70 milijonov EUR, dodeljena sredstva so lahko v višini od 15 do 50 milijonov EUR na projekt. Financiralo se bo predvidoma od 2 do 7 projektov.
  • LIFE-2021-STRAT-ENVSIP-two-stage – Strategic Integrated Projects – Environment: 52,8 milijonov EUR, dodeljena sredstva so lahko v višini od 10 do 30 milijonov EUR na projekt. Financiralo se bo predvidoma od 3 do 6 projektov.
  • LIFE-2021-STRAT-CLIMASIP-two-stage – Strategic Integrated Projects – Climate Action: 35 milijonov EUR, dodeljena sredstva so lahko v višini od 10 do 30 milijonov EUR na projekt. Financiralo se bo predvidoma od 2 do 4 projekte.

Sofinanciralo se bo do 60% upravičenih stoškov.

Razpis poteka v dveh fazah. Do sodelovanja v drugi fazi bodo upravičene le izbrane organizacije v prvi fazi.

V prvi fazi morajo biti prijave oddane do 19. oktobra 2021 do 17:00 ure (bruseljski čas).

V drugi fazi morajo biti prijave oddane do 7. april 2022 do 17:00 ure (bruseljski čas).

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *