Prehod na čisto energijo (drugi ukrepi)

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija - LIFE

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 94.500.000
Rok za oddajo: 12.01.2022
Podelitev min-max: 0 € – 7.000.000 €
Lastna udeležba*: 5%
Ključne besede: LIFE, energija, infrastruktura, okolje, trajnostna energija
Zanimiv razpis?

Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Podprogram Prehod na čisto energijo pokriva naslednje ukrepe za zbiranje predlogov: 

 • LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions
 • LIFE-2021-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy
 • LIFE-2021-CET-GOV: Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy governance
 • LIFE-2021-CET-BUILDRENO: Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions
 • LIFE-2021-CET-AUDITS: Uptake of energy audits recommendations for the energy transition of companies
 • LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: Fostering sustainable energy uptake along the whole value chain in industry and services
 • LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps
 • LIFE-2021-CET-COOLING: Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years
 • LIFE-2021-CET-SMARTSERV: Establish innovative business models and contractual schemes for smart and sector-integrating energy services
 • LIFE-2021-CET-SMARTREADY: Creating the conditions for a global improvement of smart readiness of European buildings
 • LIFE-2021-CET-MAINSTREAM: Mainstreaming sustainable energy finance and integrating energy performance in EU sustainable finance criteria and standards
 • LIFE-2021-CET-INNOFIN: Innovative financing schemes for sustainable energy investments
 • LIFE-2021-CET-HOMERENO: Integrated Home Renovation Services
 • LIFE-2021-CET-HOMERECOM: EU community of Integrated Home Renovation Services practitioners
 • LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Community-driven clean energy transition in coal, peat and oil-shale regions
 • LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments
 • LIFE-2021-CET-ENERPOV: Addressing building related interventions for vulnerable districts
 • LIFE-2021-CET-ENERCOM: Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable energy.

Splošni cilji podprograma Prehod na čisto energijo so naslednji: 

 • razviti, predstaviti in spodbujati inovativne tehnike, metode in pristopoe za doseganje ciljev zakonodaje in politike EU na področju prehoda na trajnostno obnovljivo energijo in večjo energetsko učinkovitost, ter prispevati k bazi znanja in uporabi najboljših praks
 • podpirati razvoj, izvajanje, spremljanje in uveljavljanje zakonodaje in politike EU o prehodu na trajnostno energijo iz obnovljivih virov ali večjo energetsko učinkovitost, vključno z izboljšanjem upravljanja na vseh ravneh, zlasti s krepitvijo zmogljivosti javnih in zasebnih akterjev ter vključevanjem civilne družbe
 • pospeševanje obsežnega uvajanja uspešnih tehničnih rešitev in rešitev, povezanih s politiko, za izvajanje zakonodaje EU o prehodu na obnovljivih virov energije ali večje energetske učinkovitosti s ponovnim izvajanjem rezultatov, vključevanjem povezanih ciljev v druge politike ter v javne in zasebne prakse v zasebnem in javnem sektorju, mobilizacijo naložb in izboljšanjem dostopa do financiranja.

Vsaka posamezen ukrep je podrobno opredeljen v razpisni dokumentaciji, opredeljen je njegov cilj in namen, pa tudi pričakovani rezultati. Budget za posamezen ukrep vam je na voljo v polju sredstva.

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo biti vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti): pravne osebe (javni ali zasebni organi)

 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, ki niso članice EU: biti morajo na seznamu držav EGP in držav, pridruženih programu LIFE ali države, s katerimi potekajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev
 • na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije
 • fizične osebe niso upravičene

Za podrobnosti glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Določene ukrepi zahtevajo konzorcij, glejte dokumentacijo spodaj za informacijo kateri.

Okvirna sredstva razpisa so v višini 94.500.000 EUR.

Sofinanciralo se bo do 95% upravičenih stroškov.

Razdelitev sredstev med posamezne ukrepe podprograma Prehod na čisto energijo:

 • LIFE-2021-CET-LOCAL: 7.000.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-POLICY: 6.000.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-GOV: 5.500.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-BUILDRENO: 6.000.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-AUDITS: 5.500.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: 4.000.000 milijone EUR
 • LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: 6.000.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-COOLING: 4.000.000 milijone EUR
 • LIFE-2021-CET-SMARTSERV: 4.000.000 milijone EUR
 • LIFE-2021-CET-SMARTREADY: 6.000.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-MAINSTREAM: 5.500.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-INNOFIN: 5.500.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-HOMERENO: 6.000.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-HOMERECOM: 2.000.000 milijona EUR
 • LIFE-2021-CET-COALREGIONS: 3.000.000 milijone EUR
 • LIFE-2021-CET-PDA: 6.000.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-ENERPOV: 5.500.000 milijonov EUR
 • LIFE-2021-CET-ENERCOM: 7.000.000 milijonov EUR

Prijave morajo biti oddane do 12. januarja 2022 do 17:00 ure (bruseljski čas).

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *