Podnebne vede in odzivi

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorije: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 51.000.000
Rok prijave: 10.02.2022 Več rokov
Podelitev min-max: 0 € – 7.000.000 €
Lastna udeležba: 0%
Ključne besede: Horizon, inovacije, podnebne spremembe, razvoj
Zanimiv razpis?

V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.

Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:

Za vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo.

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Skupni proračun znaša 51.000.000 EUR.

Razporeditev sredstev po posamezni temi in predvideno število financiranih predlogov:

  • HORIZON-CL5-2022-D1-01-01-two-stage: Skupna višina sredstev znaša 21 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 7 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
  • HORIZON-CL5-2022-D1-01-03-two-stage: Skupna višina sredstev znaša 10 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
  • HORIZON-CL5-2022-D1-01-02-two-stage: Skupna višina sredstev znaša 20 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 6 do 7 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.

Stopnja financiranja znaša 100% upravičenih stroškov.

Prijave lahko oddate do 10. februarja 2022, do 17:00 ure po bruseljskem času.

Prijave lahko oddate do 27. septembra 2022, do 17:00 ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *