Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Podjetja
Kategorija: Izobraževanje, Podeželje
Izdajatelj:

Občina Kamnik

Spletna stran: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=4451 …
Celotni budžet: 120.200
Rok za oddajo: 17.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 5.000 €
Lastna udeležba*: 50%
Ključne besede: gozdarstvo, kmetijski proizvodi, kmetijstvo, občinski
Zanimiv razpis?

Gre za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za leto 2022.

Pomoč se lahko dodeli kmetijskim gospodarstvom in registriranim stanovskim ter interesnim združenjem, organizacijam in zavodom.

Dodatna merila in pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji spodaj, za vsak posamezen sklop.

Ni dodatnih informacij

Sredstva se gibljejo v višini 120.200 €. 

Porazdelitev sredstev po ukrepih:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: 95.000 EUR.

  • Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
  • Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

2. Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov: 8.200 EUR.

POMOČI DE MINIMIS 

3. Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije: 10.000 EUR

4. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore: 7.000 EUR. 

Dodelitev sredstev na upravičenca in višina sofinanciranja:

  • Podukrep 1.1 in 1.2 ter ukrep 2: Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Intenzivnost pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
  • Ukrep 3: Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Intenzivnost pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
  • Ukrep 4: pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov, ki se jim krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%. Najmanjši/največji upravičeni stroški za društva do 1.000 € letno, za organizacije do 2.000 € letno.

Prijave so možne do 17. marca 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *