Izmenjave raziskovalnega in inovacijskega osebja 2021

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorije: Izobraževanje
Izdajatelj:

Obzorje Evropa

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 72.500.000
Rok prijave: 09.03.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba:
Ključne besede: Horizon, MSCA
Zanimiv razpis?

Program podpira kratkotrajne izmenjave osebja za poklicno izpopolnjevanje, ki združuje znanstveno odličnost in delo v drugi državi ali sektorju. Tako spodbuja tudi tesnejše sodelovanje med akademskimi in neakademskimi organizacijami v Evropi in svetu.

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji MSCA.

Vloge mora predložiti konzorcij, ki vključuje najmanj tri neodvisne pravne osebe iz treh različnih držav, od katerih imata dve sedež v drugi državi članici EU ali pridruženi državi programa Obzorje Evropa. 

Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2021 znaša 72.500.000 EUR.

Prijave je možno oddati do 9. marca 2022.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *