Grantly ima na razpolago trenutno 3 odprtih razpisov za "MSCA".


Rok: 09.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.10.21* Obzorje Evropa
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, MSCA
Program podpira kratkotrajne izmenjave osebja za poklicno izpopolnjevanje, ki združuje znanstveno odličnost in delo v drugi državi ali sektorju. Tako spodbuja tudi tesnejše sodelovanje med akademskimi in neakademskimi organizacijami v Evropi in svetu.
Rok: 28.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.09.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:MSCA, raziskovalne organizacije
Sofinanciranje raziskovalnih projektov tistim prijaviteljem, ki so se prijavili na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (IF) z oznako H2020-MSCA-IF-2020 in so v recenzentskem postopku Evropske komisije prejeli oceno 85% ali več ter jim je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in niso bili sprejeti v sofinanciranje. Izbrane raziskovalne projekte bo agencija…
Rok: 06.01.22
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:03.09.21* Obzorje Evropa
Področja:Družba, Znanost
Ključne bes.:Horizon, MSCA
Rezultati projekta naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:doslednejše in trajnejše ravni usklajevanja in pripravljenosti za podporo ogroženim raziskovalcem na evropski, nacionalni in institucionalni ravni;izboljšana podpora ogroženim raziskovalcem z zagotavljanjem političnih priporočil ter svetovanjem in pomočjo pri njihovem izvajanju;bolj trajnostna in profesionalizirana podporna mreža/struktura/sistem za ogrožene raziskovalce po vsej Evropi, ki bo olajšala dostop do financiranja…