Interreg Območje Alp – Projekti manjšega obsega

 

Ciljne organizacije: Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja, Velika, Zagonska
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Interreg Alpine Space

Spletna stran: https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/ …
Celotni budžet: 5.000.000
Rok za oddajo: 22.04.2022
Podelitev min-max: 250.000 € – 750.000 €
Lastna udeležba*: 25%
Ključne besede: Interreg, biotska raznovrstnost, infrastruktura, krožno gospodarstvo, partnerstva, podnebne spremembe
Zanimiv razpis?
1

Prvi razpis za zbiranje predlogov je namenjen sofinanciranju projektov manjšega obsega v okviru vseh specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3. Omejitev glede teme, ki je predmet sodelovanja ni, če je v skladu s spodaj opisanimi izzivi in potrebami alpskih regij.

Specifični cilji programa 

 1. Podnebno odporna in zelena Alpska regija: prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in nesreč, spodbujanje biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture.
 2. Ogljično nevtralne Alpske regije in učinkovito ravnanje z viri: pospeševanje energetske učinkovitosti in prehod h krožnemu gospodarstvu.
 3. Inovativna, digitalna in zelena družba: krepitev inovacijskih in raziskovalnih zmogljivosti, uporaba naprednih tehnologij, digitalna družba – podjetja, prebivalci, uprava.

Šlo bo za zbiranje predlogov, katerih namen je izkoristiti neizkoriščene potenciale in izzive v alpskih regijah.

Kot projektni partnerji lahko sodelujejo javni organi, osebe javnega prava in zasebne organizacije. Fizične osebe ne morejo biti projektni partnerji.

 • Centri za izobraževanje in usposabljanje
 • Javni organi
 • Mednarodne organizacije
 • MSP (od 10 do 249 zaposlenih)
 • Mikro podjetja (manj kot 10 zaposlenih)
 • Start upi
 • Velika podjetja
 • Raziskovalne ustanove
 • NVO
 • Univerze

Zahtevan konzorcij!

Projekti manjšega obsega naj vključujejo od 3 do 6 partnerjev oz. upravičene organizacije iz alpskih predelov vsaj treh različnih držav v programu (Avstrija, Italija, Francija, Lihtenštajn, Nemčija, Sovenija, Švica).

Za standardne projekte je na voljo približno 5 milijonov evrov.

Stopnja sofinanciranja znaša 75%. 

Skupna vrednost posameznega projekta mora biti med 250.000 in 750.000 evri. 

Prijave lahko oddate do 22. aprila 2022.

Izbor projektov bo potekal v enostopenjskem postopku.

Klasični projekti naj bi trajali od 12 do 18 mesecev.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *