Varna uporaba in zanesljiva dobava medicinskih radionuklidov

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 4.000.000
Rok za oddajo: 07.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 4.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Euratom, Horizon
Zanimiv razpis?

Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim rezultatom:

  • Razvoj inovativnih načinov proizvodnje terapevtskih in diagnostičnih radionuklidov v EU, pri čemer je treba preučiti reaktorske in alternativne metode, vključno s pospeševalniki, ter metode ločevanja/čiščenja, ob upoštevanju možnosti ravnanja z odpadki (EURAD) ter vprašanj jedrske varnosti in širjenja jedrskega orožja.
  • Razvoj optimiziranih tarč za obsevanje, ki so medsebojno zamenljive, da se omogoči uporaba v celotnem oskrbovalnem omrežju EU, ter dajanje prednosti proizvodnji s surovinami in izvornimi materiali, ki so na voljo in trajnostni za EU.
  • Razvoj priporočil za izvajanje kliničnih preskušanj, ki vključujejo radiofarmacevtske izdelke v EU, vključno z razvojem dozimetrije za posamezne organe za terapevtsko uporabo (v ciljnih in neciljnih tkivih).
  • Zagotavljanje ustrezne oskrbe z radioizotopi za nadaljnje raziskave, klinična preskušanja in klinično uporabo ob popolnem izvajanju ukrepov za varstvo pred sevanjem in zmanjšanju stroškov v celotni dobavni verigi.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s programom Euratom za raziskave in usposabljanje

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 4.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 4 milijone EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Financira se do 100% upravičenih stroškov.

Prijave so možne do 7. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *