Spodbujanje standardizacije za povečanje konkurenčnosti

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 1.000.000
Rok za oddajo: 21.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 1.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, inovacije, raziskave
Zanimiv razpis?

Pričakuje se, da bodo predlogi prispevali k naslednjim rezultatom:

  • krepitev povezav med raziskavami, inovacijami in standardizacijo, ki zagotavlja, da je standardizacija sestavni del evropskega raziskovalnega in inovacijskega prostora
  • lažji vstop inovativnih rešitev na trg, ki bi lahko obravnavale glavne družbene izzive, kot so podnebne spremembe in digitalizacija
  • spodbujanje standardizacije kot pomembnega dejavnika za povečanje konkurenčne prednosti evropskega gospodarstva

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 1.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 1 milijona EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 21. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *