Spodbujanje mobilnosti v kulturi

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale
Kategorija: Izobraževanje, Kultura
Izdajatelj:

Konzorcij projekta i-Portunus

Spletna stran: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-appli…
Celotni budžet: 500.000
Rok za oddajo: 30.06.2021
Podelitev min-max: 1.500 € – 3.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: nadnacionalno, partnerstva, raziskave, umetnost
Zanimiv razpis?

Cilj razpisa je nudi podporo lokalnim gostiteljem, da se povežejo z umetniki oziroma kulturnimi strokovnjaki iz drugih držav.

Projekt i-Portunus bo podpiral mobilnosti, katerih cilj je ustvarjanje (umetniška dela, produkcije, nastopov), povezovanje (mreženje, internacionalizacija), učenje (nove kompetence, strokovni razvoj) in raziskovanje (raziskave, prihodnja sodelovanja, projekti). 

Prijave so dprte za vse kulturne sektorje (razen za avdiovizualne), pristope in načine dela. Več o novi shemi si lahko preberete na motovila.si.

Gostitelj je lahko organizacija ali uveljavljen umetnik / kulturni strokovnjak, ki prebiva v državah članicah programa Ustvarjalna Evropa (vključno z Združenim kraljestvom).

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Uveljavljen umetnik / kulturni strokovnjak,  se mora povezati z najmanj dvema in največ petimi umetniki oziroma kulturnimi strokovnjaki, ki prebivajo v državah članicah programa Ustvarjalna Evropa (vključno z Združenim kraljestvom), da skupaj izvedejo enega ali več projektov sodelovanja.

Za shemo Hiše i-Portunus je predviden proračun v višini 500.000 EUR.

Za podroben ogled razporeditve sredstev po sklopih obiščite uradno spletno stran i-Portunus.

V okviru nove pilotne sheme bosta objavljena dva poziva, namenjena spodbujanju mobilnosti:

  • 1. poziv – objava: 21. maj. Rok za oddajo prijav: 30. junij 2021 / objava rezultatov: 2. avgust 2021
  • 2. poziv – objava poziva 23. avgust. Rok za oddajo prijav: 3. oktober 2021

Izbrani i-Portunus gostitelji bodo lahko začeli izvajati svoje projekte mobilnosti konec avgusta 2021 (1. poziv) oz. v začetku decembra 2021 (2. poziv) in jih zaključili najkasneje do konca maja 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *