Spodbujanje enakosti spolov

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 9.900.000
Rok za oddajo: 07.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 3.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, demokracija, enakost spolov, ženske
Zanimiv razpis?

Od projektov se pričakuje, da bodo prispevali k obema naslednjima pričakovanima rezultatoma:

  • spodbujanje enakosti spolov teoretično in praktično s političnimi priporočili, orodji in rešitvami za organizacije civilne družbe in druge zainteresirane strani. Posledično podpirati kakovost demokratičnega upravljanja v bolj vključujočih evropskih družbah.
  • Razumeti, kako se feminizem in spol uporabljata v skrajnih populističnih diskurzih, ter se zoperstaviti strategijam in politikam zatiranja enakosti spolov.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 9.900.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 2 do 3 milijone EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 7. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *