Grantly ima na razpolago trenutno 2 odprtih razpisov za "enakost spolov".


Šlo bo za podporo projektov poljskih organizacij civilne družbe, ki jih bodo izvajale samostojno ali v partnerstvu z drugimi subjekti…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, demokracija, enakost spolov, ženske
Od projektov se pričakuje, da bodo prispevali k obema naslednjima pričakovanima rezultatoma:spodbujanje enakosti spolov teoretično in praktično s političnimi priporočili, orodji in rešitvami za organizacije civilne družbe in druge zainteresirane strani. Posledično podpirati kakovost demokratičnega upravljanja v bolj vključujočih evropskih družbah.Razumeti, kako se feminizem in spol uporabljata v skrajnih populističnih diskurzih, ter se zoperstaviti strategijam…