Spodbujanja enakosti med spoloma v Gani

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba, Medn. sodelovanje
Izdajatelj:

EuropeAid

Spletna stran: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index…
Celotni budžet: 1.000.000
Rok za oddajo: 22.06.2021
Podelitev min-max: 450.000 € – 495.000 €
Lastna udeležba*: 5%
Ključne besede: enakopravnost, socialno varstvo, ženske
Zanimiv razpis?

Splošni cilj je zbiranje predlogov, ki bodo znatno prispevali k: 

  • Spodbujati izvajanje posebnih ukrepov, ki bodo prispevali k preprečevanju nasilja proti ženskam in dekletom.
  • Podprite izvajanje ukrepov, ki bodo končali poroko otrok.
  • Usklajene organizacij civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic za zagotovitev izvajanje ustreznih zakonov in ukrepov, ki bodo preprečevali nasilje nad ženskami in dekleti ter poroke otrok.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, geografskih omejitev ni. 

  • pravne osebe
  • NGO
  • organizacije civilne družbe s sedežem v Gani ali kateri koli drugi državi

Prijavitelj mora imeti vsaj tri leta delovanja na področju promocije človekovih pravic v Gani.

Glede drugih pogojev si oglejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Vrednost razpisanih sredstev je v višini 1.000.000 EUR.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 450.000 do 495.000 EUR.

Sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Prijave na razpis so mogoče do 22. junija 2021.

INFO:

 

 

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *