Grantly ima na razpolago trenutno 23 odprtih razpisov za "enakopravnost".


Rok: 18.03.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba
Ključne bes.:enakopravnost, ženske
Šlo bo za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k:spodbujanju lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja: sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju in spodbujanju tako delodajalskih organizacij kot zaposlenih staršev pri uveljavljanju obstoječih in iskanju novih rešitev za izvajanje družini prijaznih praks, ki zaposlenim očetom in…
Rok: 18.03.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.02.22* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba
Ključne bes.:enakopravnost
Šlo bo za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k: spodbujanju lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; spodbujanju enakih možnosti za vpis deklet in mladih žensk na programe smeri STEM; spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk;
Rok: 10.03.22
Projekti do:1.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Mreža FARE
Področja:Družba
Ključne bes.:LGBTIQ, enakopravnost, šport
Letos bodo sredstva namenjena projektom, ki bodo prinašali trajne spremembe na področju spodbujanja vključevanja in zastopanosti oseb LGBTI v nogometu. Za projekte spodbujanja vključevanja s pomočjo izobraževanja in zagovorništva, ki se bodo izvajali v okviru kampanje Nogomet proti Homofobiji v maju 2022, lahko pridobite sredstva v višini do 1.000 evrov. Nogomet proti homofobiji je namenjen boju proti diskriminaciji…
Sofinancirali se bodo projekti na področju spodbujanja demokracije in človekovih pravic v Turčiji. Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije,…
Rok: 20.04.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, enakopravnost, evropska družba, mobilnost, trajnostna družba, trg dela
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS01-01: Public policies and indicators for well-being and sustainable developmentHORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS01-02: The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare system and labour marketHORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS01-03: Conditions of…
Rok: 07.04.22
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:Erasmus, enakopravnost, partnerstva, šport
Projekti krepitve zmogljivosti so projekti mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju športa. Njihov cilj je podpirati športne dejavnosti in politike v tretjih državah, ki niso vključene v program, kot sredstvo za spodbujanje vrednot ter izobraževalno orodje za spodbujanje osebnega in družbenega razvoja posameznikov ter gradnjo bolj povezanih skupnosti. Dejanja bodo…
Rok: 24.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:30.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:EU, demokracija, enakopravnost, zgodovina
Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti projekte, namenjene obeleževanju odločilnih dogodkov v sodobni evropski zgodovini, vključno z vzroki in posledicami avtoritarnih in totalitarnih režimov, ter ozaveščanju evropskih državljanov o njihovi skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah, s čimer se bo izboljšalo njihovo razumevanje Unije, njenih začetkov, namena, raznolikosti in dosežkov ter pomena…
Rok: 16.03.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:14.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:enakopravnost, partnerstva
Za leto 2022 so predvideni naslednji cilji:Enakopravna udeležba in zastopanost žensk in moških pri političnem in gospodarskem odločanju.Odpravljanje spolnih stereotipov, tudi s poudarkom na mladih, ter v oglaševanju in medijih.
Rok: 24.02.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:14.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:enakopravnost, spodbujanje enakosti
Razpis za leto 2022 je  razdeljen na 5 sklopov, ki so tematsko osredotočeni na:boj proti nestrpnosti, rasizmu, ksenofobiji, diskriminaciji, sovražnemu govoru in zločinom iz sovraštva (sklop 1)spodbujanje raznolikosti in vključevanja na delovnem mestu, tako v javnem kot v zasebnem sektorju (sklop 2)boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spodbujanje enakosti LGBTI oseb (sklop 3)spremljanje,…
Rok: 06.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:09.09.21* Alliance for Gender Equality in Europ…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, enakopravnost, ženske
Sredstva so namenjena predvsem manjšim organizacijam, ki so v neposrednem stiku s ciljno skupino na terenu, upoštevali pa bodo tudi predloge inovativnih in eksperimentalnih projektov večjih organizacij, če bodo s predlogi projektov izkazali, da za to obstaja potreba.Prioritetna področja so:dostop do ekonomskih virov, podjetništvo, digitalni razkorakdostop do izobraževanja in usposabljanjanasilje nad ženskami, dostop do zdravstvenega…
Rok: 21.10.21
Projekti do:3.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba
Ključne bes.:Artificial intelligence, Computer sciences, Gender in computer sciences, Horizon, Machine learning, enakopravnost, information science and bioinfo, intelligent systems, mult, statistical data processing and, ženske
Rezultati predloga naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:večja razpoložljivost in uporaba nepristranskih rešitev umetne inteligence, ki preprečujejo pristranskost, v številnih industrijskih in digitalnih sektorjihrešitvam na podlagi UI za povečanje digitalne enakosti in socialne vključenosti žensk in deklet ter drugih skupin, ki jim grozi diskriminacija, kot so etnične manjšine in skupnost LGBTIQvečje vključevanje premalo zastopanih…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, enakopravnost
Projekti morajo prispevati k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:analizirati glavne dejavnike trendov neenakosti, pri čemer je treba upoštevati tako neenakost možnosti kot neenakost rezultatov v smislu življenjskih pogojev, ekonomskih virov in zdravja, analizirati medsebojno vplivanje neenakosti na različnih področjih življenja ter opredeliti dejavnike politike za njihovo odpravljanje.Opredeliti in analizirati različne dejavnike neenakosti na lokalni, regionalni, nacionalni…
Rok: 10.02.22
Projekti do:15.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.07.21* CEI Cooperation Fund
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:Zeleni dogovor, enakopravnost
Sofinancirajo se projekti prenosa znanj na tistih področjih, ki so v ciljnih državah najbolj kritične, ter ki so obenem v skladu z z akcijskim načrtom srednjeevropske pobude 2021-2023, ki je osredotočen na dve področji: zelena rast ter pravična družba.
Rok: 23.09.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Znanost
Ključne bes.:Horizon, enakopravnost
Načrt za enakost spolov (GEP) postaja merilo za upravičenost pravnih oseb, ki se prijavljajo na razpise programa Obzorje Evropa, in ker novo sporočilo o evropskem raziskovalnem prostoru z dne 30. septembra 2020 predvideva strožje ukrepe za spodbujanje vključujočih načrtov za enakost spolov, obstaja velika potreba po strokovni podpori politike in znanja za vključujoče izvajanje GEP…
Rok: 26.08.21
Projekti do:852.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, enakopravnost, umetnost
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma KULTURA razpisuje podporo evropskim mrežam iz kulturnega in ustvarjalnega sektorjaV sedanjem kontekstu je treba spodbujati poštene, vključujoče in raznolike prakse, ki podpirajo umetnike ter kulturne in ustvarjalne strokovnjake. Vključevati morajo mehanizme, ki bodo zagotovili, da bo kulturni sektor ponujal raznolikost, vključenost in enakost za vse. Spodbujal naj bi učinkovite…
Rok: 22.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.05.21* Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, enakopravnost, spodbujanje, vrednote
Zaščita, spodbujanje in ozaveščanje o pravicah z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam civilne družbe, ki delujejo na lokalni, regionalni in nadnacionalni ravni. Cilj tega razpisa je vzpostaviti štiriletne okvirne sporazume o partnerstvu z evropskimi mrežami, organizacijami civilne družbe, dejavnimi na ravni EU. Okvirni partnerji bi morali biti zlasti dejavni pri: spodbujanje in zaščita vrednot Unije;spodbujanje enakosti, preprečevanje in…
Razpis je tematsko osredotočen na: podporo civilnodružbenim organizacijam pri naslavljanju družbeno-ekonomskih posledic pandemije Covid-19 (DCI)podporo civilnodružbenim organizacijam pri naslavljanju izzivov, s…
Rok: 22.06.21
Projekti do:495.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:06.05.21* EuropeAid
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:enakopravnost, socialno varstvo, ženske
Splošni cilj je zbiranje predlogov, ki bodo znatno prispevali k: Spodbujati izvajanje posebnih ukrepov, ki bodo prispevali k preprečevanju nasilja proti ženskam in dekletom.Podprite izvajanje ukrepov, ki bodo končali poroko otrok.Usklajene organizacij civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic za zagotovitev izvajanje ustreznih zakonov in ukrepov, ki bodo preprečevali nasilje nad ženskami in dekleti ter poroke otrok.