Sofinanciranje ukrepa Pobratenje mest 2022

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Občine
Kategorija: Družba, Kultura
Izdajatelj:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 4.500.000
Rok za oddajo: 24.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 30.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Evropa, civilna družba, covid-19, partnerstva
Zanimiv razpis?

Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ki so usmerjeni v letne prednostne naloge, opredeljene za ta ukrep. V letu 2022 so prednostne naloge naslednje: 

  • ozaveščanje glede jezikovne in kulturne pestrosti v Evropi,
  • ozaveščanje o pomenu krepitve procesa evropskega povezovanja, ki temelji na solidarnosti,
  • spodbujanje občutka pripadnosti s spodbujanjem razprav o prihodnosti Evrope,
  • reflektiranje vpliva pandemije COVID-19 na lokalne skupnosti.

CERV: »Pobratenje mest« 2022

Na razpis se lahko prijavijo:

  • mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje,
  • druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Konzorcij obvezen!

Projekt mora vključevati občini iz vsaj dveh držav, ki izpolnjujeta zahtevane pogoje, vsaj ena izmed njiju mora biti iz države članice EU. 

Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo str. 13 in 14.

Višina vseh sredstev znaša 4.500.000 EUR.

Maksimalna dodelitev sredstev znaša 30.000 evrov na projekt.

Prijave so možne do 24. marca 2022, do 17. ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *