Sofinanciranje domoljubnih in veteranskih programov in projektov

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba, Kultura
Izdajatelj:

Občina Kamnik

Spletna stran: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=4401 …
Celotni budžet: 10.000
Rok za oddajo: 26.01.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: občinski, projekti, veteranske organizacije
Zanimiv razpis?

Projekte lahko prijavite na naslednje vsebine: 

  • vključevanje domoljubne vzgoje,
  • vključevanje prostovoljcev,
  • vključevanje informiranja ter svetovanja,
  • vključevanje obujanja tradicije,
  • vključevanje skrbi za spomenike in spominska obeležja,
  • spodbujanje k strpnosti in nenasilju.

Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. Zagotovljene mora imeti materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljenega programa.

Ni dodatnih informacij

Skupna višina sredstev znaša 10 tisoč evrov.

Prijave so možne do 26. januarja 2022, do 12. ure.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.