Grantly ima na razpolago trenutno 13 odprtih razpisov za "veteranske organizacije".


Rok: 18.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.02.22* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, veteranske organizacije
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala programe veteranskih organizacij, ki vključujejo naslednje vsebine s podočja delovanja, in sicer domoljubno vzgojo in ozaveščanje ter ohranjanje zgodovinskega izročila, obujanje in negovanje tradicije, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, kulturno izražanje in kreativnost, informiranje in svetovanje, skrb za spomenike in organizacijo množičnih prireditev, kot so recimo pohodi, tekmovanja, srečanja,…
Rok: 25.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Občina Litija
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, socialno varstvo, veteranske organizacije
Gre za sofinanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s področja socialnega varstva ter programov in projektov veteranskih društev, ki jih bodo izvajalci izvajali za občane Občine Litije v letu 2022. 
Rok: 04.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:občinski, veteranske organizacije
Gre za sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij, katerih vsebina vključuje: krepitev domoljubne in narodne zavesti in ohranjanje izročil, informiranje in svetovanje svojim članom, aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, skrb za spomenike in spominska obeležja, organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja …), organizacijo prireditev (proslave, spominske slovesnosti …), spodbujanje kulturnega izražanja in kreativnosti.
Rok: 26.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.01.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:občinski, projekti, veteranske organizacije
Projekte lahko prijavite na naslednje vsebine: vključevanje domoljubne vzgoje,vključevanje prostovoljcev,vključevanje informiranja ter svetovanja,vključevanje obujanja tradicije,vključevanje skrbi za spomenike in spominska obeležja,spodbujanje k strpnosti in nenasilju.
Rok: 04.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, občinski, prireditve, promocija, veteranske organizacije
Šlo bo za sofinanciranja aktivnosti, ki jih redno in neprofitno opravljajo veteranske organizacije in društva, ki imajo sedež ali delujejo (imajo enoto) na območju Mestne občine Celje in izvajajo programe, ki vključujejo naslednje vsebine: priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj;obujanje in negovanje tradicij ter organizacija izobraževanj;domoljubna vzgoja in tozadevno obveščanje ali promocija Mestne…
Rok: 31.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:03.01.22* Ministrstvo za obrambo, Uprava Republ…
Področja:Družba
Ključne bes.:veteranske organizacije
Izvajanje sofinanciranja dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, iz sredstev državnega proračuna za leto 2022.
Rok: 14.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, razvoj, veteranske organizacije
Sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2022. Cilji razpisa so: spodbujanje ustvarjalnosti;podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK);povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti raznih vsebin.
Rok: 07.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.12.21* Mestna občina Kranj
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prostovoljstvo, veteranske organizacije, zdravo življenje
Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2022.Vsebina programov:informiranje ter svetovanje svojim članom;prostovoljno delo;aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;obujanje tradicije;skrb za spomenike in spominska obeležja;strokovno vzgojo članov;skrb za lastno zdravje;programe druženj;strpnost, nenasilje;kulturno izražanje in kreativnost.
Rok: 17.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:31.08.21* Občina Komen
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:upokojenci, veteranske organizacije
Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij ter programov upokojenskih organizacij in univerz za tretje življenjsko obdobje.
Rok: 16.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.08.21* Mestna občina Maribor
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:občinski, veteranske organizacije
Sofinanciranja programov veteranskih organizacij, ki imajo sedež ali podružnico na območju Mestne občine Maribor in izvajajo programe, ki vključujejo vsebine programov na področju poslanstva, za katerega je organizacija ustanovljena, ki vključujejo: razvijanje in spodbujanje domoljubja ter strpnosti in nenasilja,ohranjanje in predstavljanje zgodovinskega izročila,skrb za spomenike in spominska obeležja.Navedene vsebine so lahko manifestirane v različnih oblikah dejavnosti,…
Rok: 21.06.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.06.21* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:prireditve, veteranske organizacije
Sofinancirale se bodo aktivnosti veteranskih organizacij in društev, s sedežem v občini Celje. priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov, srečanjobujanje in negovanje tradicije ter organizacija izobraževanjdomoljubna vzgojapromocija MO Celje
Rok: 30.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.06.21* Občina Sežana
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, veteranske organizacije
Programi morajo zajemati aktivnosti kot so obeležja, komemoracije, proslave, delo s člani, ki imajo priznan status žrtev vojnega nasilja, slovesnosti ob različnih obletnicah, mednarodno sodelovanje, delo z mladimi, sodelovanje v projektih itd., ki so vezane na delovanje njihovih organizacij. 
Rok: 05.07.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:07.06.21* Občina Bohinj
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, veteranske organizacije
Sofinanciranje programov veteranskih organizacij vojne za Slovenijo.