Regionalni pristop za zmanjšanje obremenitve z dušikom in fosforjem

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 6.000.000
Rok za oddajo: 06.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 2.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, ekosistem, okolje
Zanimiv razpis?

Uspešni predlogi bodo podpirali lokalne uprave in oblikovalce politik pri uporabi sistemskega pristopa za preprečevanje onesnaževanja z dušikom in fosforjem v skladu s ciljem ničelnega onesnaževanja. 

Rezultati projekta bodo prispevali k ohranjanju tokov dušika in fosforja znotraj varnih ekoloških meja na ravni EU, regionalni in lokalni ravni ter k obnovi ekosistemov. 

Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:

  • Usklajene politike varstva okolja in izvedbeni ukrepi, ki jih izvajajo lokalne uprave in oblikovalci politik za doseganje ciljev zmanjšanja obremenitve z dušikom in fosforjem na regionalni ravni/ravni porečja.
  • Izmenjava najboljših praks v EU in pridruženih državah za preprečevanje onesnaževanja z emisijami dušika in fosforja v zraku/zemlji/vodi, vključno z oblikovanjem medsektorskih modelov upravljanja in orodij za izvajanje politike za uporabo koncepta ciljev zmanjšanja obremenitve z dušikom in fosforjem.
  • Izboljšano znanje o fizikalnih znanostih o podnebnih spremembah.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 6.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 2 milijona EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 6. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *