Grantly ima na razpolago trenutno 34 odprtih razpisov za "ekosistem".


Rok: 26.04.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, inovacije, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Evropski inovativni ekosistem. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01: Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystemsHORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in innovation ecosystemsZa vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s…
Rok: 12.04.22
Projekti do:8.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, biotska raznovrstnost, ekosistem, inovacije, podpora
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo program misij, v podporo  izvajanju zelenega dogovora in strategije za biotsko raznovrstnost.Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01 IA: European Blue ParksHORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02 IA: Danube river basin lighthouse – restoration of fresh and transitional water ecosystemsHORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-03 IA: Atlantic and Arctic…
Rok: 10.03.22
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, biotska raznovrstnost, ekosistem, narava, okolje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Tema tega razpisa za zbiranje predlogov se nanaša na nepovratna sredstva za druge ukrepe programa LIFE (OAG). Predlagani projekti v okviru teme LIFE-2021-PREP-NATURA — Nature and Biodiversity, obravnavajo naslednje posebne potrebe in prednostne naloge politike, ki so jih države članice opredelile v podprogramu Narava in biotska…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje, toplogredni plini
Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027,…
Rok: 15.02.22
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, biotska raznovrstnost, ekosistem, gozdarstvo, kmetijstvo, okolje, podnebne spremembe
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-01: Observing and mapping biodiversity and ecosystems, with particular focus on coastal and marine ecosystemsHORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-02: Building taxonomic research capacity near biodiversity hotspots and for…
Rok: 15.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, kmetijstvo, ženske, živila
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-01: Boosting women-led innovation in farming and rural areasHORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-02: Assessing and improving labour conditions and health and safety at work in farmingHORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-03: Integration of…
Rok: 15.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, kmetijstvo, okolje, čebelarstvo
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-01-twostage: Maintaining and restoring pollinators and pollination services in European agricultural landscapes HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-02-twostage: Boosting breeding for a sustainable, resilient and competitive European legume sector HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-03-twostage: Resilient…
Rok: 30.11.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.10.21 Direktorat za znanost
Področja:Podeželje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:ekosistem, okolje, partnerstva, raziskave
Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost, objavlja skupni razpis za predloge transnacionalnih raziskav za obdobje 2021–2022 na temo Podpora biotski raznovrstnosti in zaščiti ekosistemov na kopnem in morju.Namen je podpreti tri letne transnacionalne raziskovalne projekte, ki obravnavajo eno ali več od treh navedenih tem:TEMA 1 – Znanje za prepoznavanje prioritetnih ohranitvenih območij, vzpostavljanje učinkovitih in odpornih…
Rok: 20.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
Življenje na Zemlji je odvisno od zdravih tal. Tla zagotavljajo hrano, čisto vodo in habitate za biotsko raznovrstnost, hkrati pa prispevajo k odpornosti na podnebne spremembe, vključno z večjo pripravljenostjo na ekstremne vremenske pojave (suše in poplave). Kot največji kopenski habitat so tla edinstven ekosistem, ki je ključnega pomena za nadzemno in podzemno biotsko raznovrstnost,…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
Predlogi v okviru te teme se morajo osredotočiti na vse naslednje industrijske sektorje na biološki osnovi: gradbeništvo, obdelava lesa, tekstil, celuloza in papir ter biokemikalije.Predlogi morajo:opredeliti in analizirati študije primerov za vsak zgoraj navedeni industrijski sektor na biološki osnovi na lokalni (regionalni, podeželski, mestni ali obalni) ali mednarodni ravni v EU in pridruženih državah ter…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, okolje
Ocenjevanje okoljske trajnosti proizvodnje bioloških virov in trgovanja z njimi v sistemih na biološki osnovi je še vedno izziv. Kazalniki takšne trajnosti morajo temeljiti na dinamičnih vidikih na različnih ravneh, od planetarnih do lokalnih ekosistemov in od naslednjega desetletja do konca stoletja in še dlje.Uspešen predlog bo podprl sledenje okoljskim vplivom proizvodnje in trgovanja z…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
Uspešni predlogi bodo podpirali lokalne uprave in oblikovalce politik pri uporabi sistemskega pristopa za preprečevanje onesnaževanja z dušikom in fosforjem v skladu s ciljem ničelnega onesnaževanja. Rezultati projekta bodo prispevali k ohranjanju tokov dušika in fosforja znotraj varnih ekoloških meja na ravni EU, regionalni in lokalni ravni ter k obnovi ekosistemov. Pričakuje se, da bodo rezultati projekta…
Rok: 06.10.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem
Inovacije, ki temeljijo na podatkih, hitro spreminjajo način pridelave in uživanja hrane. Povečujejo možnosti za učinkovitejše upravljanje naravnih virov in skrb za ekosisteme, od katerih je odvisna naša proizvodnja hrane, ne da bi pri tem presegli omejene meje. Izboljšuje preglednost naših prehranskih sistemov, procesov in izdelkov, omogoča bolj odporno, varno, krožno in prilagojeno oskrbo ter…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem
Uporabniško usmerjene rešitve na podlagi opazovanja okolja za spremljanje kritičnih ekosistemov ter izgube in ranljivosti biotske raznovrstnosti v Evropski uniji.Projekti naj bi pospešili usklajevanje, mobilizacijo in uporabo podatkov o spremljanju in okoljskih podatkov za boljše opisovanje in razumevanje naravnih in antropogenih pritiskov na biotsko raznovrstnost, obsega uničevanja naravnih bioloških virov in njegove povezave s stanjem…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, inovacije, okolje
Revitalizacija naj bi se udejanila na podlagi inovativnih poslovnih modelov na biološki osnovi in socialnih inovacijah. Ukrep spodbuja vlogo in vpliv inovacij na biološki osnovi za pospešitev prehoda iz linearnega gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih in povzroča prekomerno uporabo in izčrpavanje naravnih virov, v krožne sisteme na biološki osnovi, ki učinkovito izkoriščajo vire in varno…
Rok: 06.10.21
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, kmetijstvo, podnebne spremembe
Uspešen predlog bi moral podpirati cilj strategije EU, kar pomeni prehod na pravičen, zdrav in odporen kmetijski sektor EU, zlasti cilj spodbujanja rastlinskih beljakovin, pridelanih v EU, v skladu s Poročilom o razvoju rastlinskih beljakovin v EU. Dejavnosti bi morale podpirati prehod na trajnostne, produktivne, podnebno nevtralne in odporne kmetijske sisteme, ki zmanjšujejo pritisk na…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, kmetijstvo, okolje, ribištvo
Uspešen predlog bi moral podpirati cilj strategije EU, lar pomeni prehod na poštene, zdrave, podnebno odporne ter podnebju in okolju prijazne prehranske sisteme od primarne proizvodnje do potrošnje, zlasti cilj, da se do leta 2030 vsaj 25% kmetijskih zemljišč v EU uporablja za ekološko kmetovanje, in da se znatno poveča obseg ekološkega ribogojstva, in sicer…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, gozdarstvo, okolje, podnebne spremembe
Sekvestracija ogljika v gozdnih ekosistemih je pritegnila veliko zanimanja kot pristop k blažitvi podnebnih sprememb, saj se lahko šteje za razmeroma poceni možnost kratkoročnega, srednjega in dolgoročnega reševanja podnebnih sprememb. Gozdna zemljišča, zajeta v uredbi o rabi zemljišč, spremembah rabe zemljišč in gozdarstvu, naj bi prispevala k doseganju evropskih podnebnih ambicij za leto 2030. Kot je…