Razvoj materialov za krožno gospodarstvo

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 70.000.000
Rok za oddajo: 23.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 15.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, inovacije, krožno gospodarstvo, raziskave
Zanimiv razpis?

Ta ukrep združuje več dopolnilnih in interdisciplinarnih ključnih raziskovalnih infrastruktur, pomembnih za raziskave in inovacije na področju materialov za krožno gospodarstvo. 

Infrastrukture bodo zagotavljale usklajen in integriran nadnacionalni in/ali virtualni dostop do tehnično naprednih instrumentov in znanstvenih metod na uporabniku prijazen način. Objekti bodo tudi skupaj razvijali in zagotavljali posebne storitvene delovne postopke, ki so pomembni za dejavnosti raziskav in inovacij. Storitve morajo obravnavati različne TRL in morajo biti pomembne za zainteresirane strani vzdolž celotne vrednostne verige ter glede na možne industrijske aplikacije. Objekti bodo zagotovili usposabljanje za njihovo uporabo, vključno s storitvami, kot so modeliranje materialov, podatkovno rudarjenje in načrtovanje poskusov. 

Cilj predlogov je podpirati zagotavljanje nadnacionalnega in/ali virtualnega dostopa raziskovalcem ter usposabljanje za uporabo infrastruktur in dejavnosti za izboljšanje, prilagajanje in povezovanje storitev, ki jih zagotavljajo infrastrukture, da bi se olajšali in povezali postopki dostopa ter nadalje razvijalo zagotavljanje storitev na daljavo ali virtualno.

Do financiranja so upravičeni prosilci, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 70.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 10 milijonov do 15 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 23. septembra 2021.

Dodatna merila za upravičenost:

Predlog mora vključevati tudi dejavnosti, ki zagotavljajo dostop. Pozorno preberite določbe v razdelku razpisne dokumentacije Posebne značilnosti za raziskovalne infrastrukture preden pripravite svojo prijavo, preberite dotični del programa. Ob upoštevanju interesa Unije, da svojim raziskovalcem omogoči dostop do najnaprednejše raziskovalne infrastrukture, ne glede na to, kje v svetu se nahajajo. 

Pravne osebe s sedežem v Avstraliji, Braziliji, Kanadi, na Kitajskem, Indiji, Japonski, Mehiki, Novi Zelandiji, Republiki Koreji in Rusiji, Singapurju in ZDA, ki v okviru donacije zagotavljajo dostop do svojih raziskovalnih infrastruktur raziskovalcem iz držav članic in pridruženih držav, so izjemoma upravičeni do financiranja iz Unije v okviru te teme.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *