Podnebne vede in odzivi

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 87.000.000
Rok za oddajo: 10.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 10.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, podnebne spremembe, raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?

V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost. 

Predloge lahko prijavite na naslednje teme: 

Za vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 
 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Skupni proračun znaša 87.000.000 EUR.

Razporeditev sredstev po posamezni temi in predvideno število financiranih predlogov:

  • HORIZON-CL5-2022-D1-02-02: Skupna višina sredstev znaša 15 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
  • HORIZON-CL5-2022-D1-02-01: Skupna višina sredstev znaša 20 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 10 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
  • HORIZON-CL5-2022-D1-02-03: Skupna višina sredstev znaša 15 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
  • HORIZON-CL5-2022-D1-02-05: Skupna višina sredstev znaša 20 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 10 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
  • HORIZON-CL5-2022-D1-02-04: Skupna višina sredstev znaša 17 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 8 do 9 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.

Stopnja financiranja znaša 100% upravičenih stroškov.

Prijave lahko oddate do 10. februarja 2022, do 17:00 ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *