Odzivanje na okoljska tveganja povezana s podnebjem

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 70.000.000
Rok za oddajo: 23.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 15.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, inovacije, okolje, podnebne spremembe, raziskave
Zanimiv razpis?

Storitve raziskovalnih infrastruktur za odzivanje na okoljska tveganja, povezana s podnebjem.

Predlogi bodo združili ključne dopolnjujoče se in po možnosti heterogene nacionalne in evropske raziskovalne infrastrukture, da bi zagotovili učinkovit dostop do integriranega širokega nabora storitev RI (npr.: opazovanja, modeli in eksperimentalne platforme), potrebnih za visoko interdisciplinarne raziskave in inovacije, ki obravnavajo s podnebjem povezana tveganja nesreč v Evropi, vključno z njihovo socialno razsežnostjo.

Ukrepi bodo po potrebi ponujali zlasti načine dostopa, primerne za določen namen, ki omogočajo skupno izbiro in usklajeno načrtovanje interdisciplinarnih uporabniških projektov več raziskovalnih infrastruktur, ad hoc podporo in usposabljanje (novih) uporabnikov, prilagojene podatke RI, podatkovne proizvode in znanstvene storitve, vključno s skupnimi storitvami dopolnilnih infrastruktur.

Ukrepi bodo razvili interoperabilnost med raziskovalnimi infrastrukturami ter z ustreznimi pobudami in programi ter olajšali uporabo zunanjih podatkov in storitev, kot so storitve programa Copernicus, za nadaljnji razvoj njihovega portfelja več- in interdisciplinarnih znanstvenih storitev.

Do financiranja so upravičeni prosilci, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 70.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 10 milijonov do 15 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 23. septembra 2021.

Dodatna merila za upravičenost:

Predlog mora vključevati tudi dejavnosti, ki zagotavljajo dostop. Pozorno preberite določbe v razdelku razpisne dokumentacije Posebne značilnosti za raziskovalne infrastrukture preden pripravite svojo prijavo, preberite dotični del programa. Ob upoštevanju interesa Unije, da svojim raziskovalcem omogoči dostop do najnaprednejše raziskovalne infrastrukture, ne glede na to, kje v svetu se nahajajo. 

Pravne osebe s sedežem v Avstraliji, Braziliji, Kanadi, na Kitajskem, Indiji, Japonski, Mehiki, Novi Zelandiji, Republiki Koreji in Rusiji, Singapurju in ZDA, ki v okviru donacije zagotavljajo dostop do svojih raziskovalnih infrastruktur raziskovalcem iz držav članic in pridruženih držav, so izjemoma upravičeni do financiranja iz Unije v okviru te teme.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *