Mreže mest

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Občine
Kategorija: Družba, Kultura
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 6.500.000
Rok za oddajo: 24.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 6.500.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: evropska družba, partnerstva, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo, bodo morda želele razviti mreže mest, da bi bilo njihovo sodelovanje bolj trajnostno. Povezovanje med občinami pri vprašanjih skupnega interesa se zdi pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks.  

Cilji mreže mest:

 • spodbujanje izmenjav med državljani različnih držav;
 • dati državljanom priložnost, da spoznajo kulturno raznolikost Evropske unije in se zavedajo, da so evropske vrednote in kulturna dediščina temelj skupne prihodnosti;
 • zagotoviti mirne odnose med Evropejci in njihovo dejavno sodelovanje na lokalni ravni;
 • okrepiti medsebojno razumevanje in prijateljstvo med evropskimi državljani;
 • spodbujati sodelovanje med občinami in izmenjavo najboljših praks;
 • podpirati dobro lokalno upravljanje ter okrepiti vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v procesu evropskega povezovanja.

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

 • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi)
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj. v državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
 • državah, ki niso članice EU: države, ki so pridružene programu CERV, ali države, ki so v tekočih pogajanjih za sklenitev pridružitvenega sporazuma in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o nepovratnih sredstvih.

Prijavitelji in partnerji morajo biti javni organ ali neprofitna organizacija: 

 • mesta/občine in/ali druge ravni lokalnih oblasti ali njihovi odbori za pobratenje ali druge neprofitne organizacije, ki zastopajo lokalne oblasti.

V projekt morajo biti vključene občine iz vsaj petih upravičenih držav, od katerih so vsaj tri države članice EU, dejavnosti morajo potekati v vsaj dveh različnih upravičenih državah programa.

Predloge mora predložiti konzorcij najmanj petih vlagateljev (upravičencev; ne povezanih subjektov), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • subjekti so občine iz vsaj 5 upravičenih držav, od katerih so vsaj 3 države članice EU.

Razpoložljivi proračun razpisa za temo Mreže mest znaša 6.500.000 EUR.

Dodelitev sredstev na projekt nima omejitve.

Vloge morate oddati do 24. marca 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.