Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije (COST)

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Podjetništvo, Znanost
Izdajatelj:

COST Association

Spletna stran: https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call-a-s…
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 29.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 129.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: inovacije, raziskave, tehnologija
Zanimiv razpis?

COST zagotavlja mednarodno raziskovalno financiranje za raziskovalce in inovatorje za vzpostavitev interdisciplinarnih raziskovalnih mrež v Evropi in zunaj nje, ki lahko vključujejo vsa področja znanosti in tehnologije.

Cilj programa COST je omogočiti prebojni znanstveni razvoj, ki vodi do novih konceptov in izdelkov. S tem prispeva h krepitvi evropskih raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti. Za uresničitev svojega poslanstva in cilja je COST opredelil vrsto ciljev, ki so namenjeni podpori visokokakovostnim mrežam sodelovanja na vseh področjih znanosti in tehnologije, pri čemer se osredotoča na obstoječa, vendar manj prevladujoča področja, kar omogoča povečanje splošnega učinka COST:

  • združitev raziskovalnih prizadevanj in razvoj skupnih znanstvenih in tehnoloških programov z usklajevanjem nacionalno financiranih raziskovalnih dejavnosti, ki jih vodijo vseevropske, visokokakovostne in sodelovalne znanstvene in tehnološke mreže.
  • krepitev zmogljivosti z zagotavljanjem priložnosti za mreženje in vodenje za nove talente ter s tem krepitev in izgradnjo odličnih znanstvenih in tehnoloških skupnosti.
  • obravnavanje družbenih vprašanj s spodbujanjem transdisciplinarnih, novih pristopov in tem ter prepoznavanjem zgodnjih opozorilnih signalov o nepredvidenih družbenih problemih, da bi prispevali k družbenim izzivom.
  • krepitev politike vključevanja COST s spodbujanjem boljšega dostopa in vključevanja raziskovalcev iz manj raziskovalno intenzivnih držav v vozlišča znanja evropskega raziskovalnega prostora, da bi prispevali k širitvenemu stebru programa Obzorje 2020.
     

Do sodelovanja so upravičeni: Raziskovalci in inovatorji z univerz, javnih in zasebnih ustanov, nevladnih organizacij, industrije in MSP. 

Poseben poudarek je na dejavnostih, ki vključujejo raziskovalce iz manj raziskovalno intenzivnih držav članic COST, da bi povečali njihovo udeležbo. Tako so dejavnosti COST odprte za:

  • vsa področja znanosti in tehnologije (vključno z interdisciplinarnimi, novimi in nastajajočimi področji);
  • vse vrste institucij (akademske ustanove, javne ustanove, mala in srednje velika podjetja/industrija, nevladne organizacije, evropske/mednarodne organizacije itd.)
  • vse poklicne stopnje
  • vse članice COST (na podlagi vzajemnih koristi).

Člani, ki niso člani COST, se lahko pridružijo na podlagi vzajemne koristi, saj so razporejeni po bližnjih sosednjih državah in mednarodnih partnerskih državah. Za več informacij o mednarodnem sodelovanju obiščite uradno spletno stran COST.

Dodatne informacije o zahtevah za sodelovanje lahko najdete v pravilih za izvajanje programa COST, v katerih so opisani pogoji za sodelovanje v akcijah COST in njihovo vzpostavitev.

Prijavo mora oddati mreža predlagateljev iz vsaj 7 različnih polnopravnih ali sodelujočih članic COST.

Izbrani predlogi za COST bodo prejeli finančno podporo v višini 129.000 EUR na leto, običajno za štiri leta, odvisno od razpoložljivega proračuna

Naslednji datum za prijave je  29. oktober 2021 do 12:00 po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *