Evropsko partnerstvo za raziskave na področju zdravja

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Gospodarstvo, Zdravje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 110.000.000
Rok za oddajo: 21.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 30.000.000 €
Lastna udeležba*: 30%
Ključne besede: Horizon, partnerstva, raziskave
Zanimiv razpis?

Partnerstvo ERA za zdravje bo vodilna evropska pobuda za prožno skupno načrtovanje programov raziskav in inovacij, povezanih z zdravjem, ki bo učinkovito vključevala različne evropske organizacije za financiranje. 

To partnerstvo bo odprto zlasti za javne financerje zdravstvenih raziskav na nacionalni in regionalni ravni v državah članicah, državah, ki so pridružene programu Obzorje Evropa, in za druge financerje, kot so dobrodelne organizacije. Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju s številnimi financerji raziskav z razmeroma majhnimi proračuni in njihovemu vključevanju. 

Partnerstvo bo vključevalo področja raziskav in inovacij, ki jih zajemajo prejšnji ukrepi sofinanciranja ERANET, pobude za skupno načrtovanje (JPI) in IICS. Sestavljeno bo iz dveh faz. 

  • Faza 1 bo trajala dve leti. Po tem obdobju se bo odbor programa Obzorje Evropa za zdravje odločil, ali bo podaljšal in okrepil osredotočenost na IICS. Ta odločitev bo temeljila na objektivnih merilih, ki bodo opredeljena v končnih predlogih. Ta bodo vplivala le na področje osredotočanja in proračun partnerstva, ne pa na njegov obstoj v sedmih letih.
  • V fazi 2 bodo objavljeni dodatni večnacionalni razpisi za IICS in skupni razpisi za druga prednostna področja v skladu z odločitvijo Odbora za zdravstveni program, sprejeto ob koncu prve faze, o usmeritvi partnerstva in razdelitvi proračuna med IICS in druga področja.

Partnerstvo bi moralo združevati širok krog akterjev s skupno vizijo prihodnosti. S cilji programa Obzorje Evropa bi moralo partnerstvo prispevati k uresničevanju naslednjih prednostnih nalog Evropske komisije: 

  • Spodbujanje evropskega načina življenja.
  • Gospodarstvo, ki deluje za ljudi.
  • Evropa, primerna za digitalno dobo.

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Okvirni proračun za obdobje trajanja celotnega projekta znaša 110 milijonov evrov.

Skupna višina sredstev za leto 2022 znaša 30 milijonov evrov.

Financiral naj bi se en predlog.

Stopnja sofinanciranja se bo gibala med 30 in 70 odstotki.

Prijave so možne do 21. aprila 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *