Evropska tovarna tehnoloških in socialnih inovacij

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 5.000.000
Rok za oddajo: 23.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 5.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, inovacije, raziskave
Zanimiv razpis?
1

Projekti naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:

  • okrepljeni odpornosti in trajnosti evropskih industrij – z gospodarskega, socialnega in ekološkega vidika
  • inovacijam, ki združujejo tehnološke in družbene inovacije ter podpirajo industrijo pri njenem prehodu in doseganju prednostnih nalog EU
  • vključujoče podjetništvo s pozitivnim družbenim učinkom
  • nova generacija tehnološko spretnih socialnih podjetnikov
  • novi poslovni modeli, ki izkoriščajo nova partnerstva med industrijo in družbo
  • novi trgi

Do financiranja so upravičeni prosilci, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 5.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 3 milijonov do 5 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 23. septembra 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *