ERA: Povezave med akterji R&I

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 80.000.000
Rok za oddajo: 15.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 2.500.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, inovacije, raziskave
Zanimiv razpis?

Napredek v smeri večih in boljših povezav med akterji na področju raziskav in inovacij v evropskem raziskovalnem prostoru in zunaj njega je nujen. Za spodbujanje kroženja znanja raziskovalcev in inovatorjev je intervencijska točka ukrepov predsedstev ERA trajnostno privabljanje izjemnih znanstvenikov in inovatorjev na univerze ali v raziskovalne organizacije v državah in regijah, ki se približujejo razvoju. 

Vodenje nosilca katedre ERA in oblikovanje stalne in odlične raziskovalne skupine na izbranem znanstvenem področju bosta zagotovila odličnost, prepoznavnost in boljšo vključenost v evropski raziskovalni prostor ter spodbujala konkurenčnost pri financiranju raziskav in institucionalne reforme, usklajenimi s prednostnimi nalogami ERA. 

Pričakuje se, da bodo projekti prispevali k nekaterim od naslednjih rezultatov: 

Na sistemski ravni: 

 • Povečanje števila raziskovalnih in inovacijskih talentov, ki se preselijo v organizacije gostiteljice v državah širitve 
 • povečanje mednarodne, interdisciplinarne in medsektorske mobilnosti raziskovalcev in inovatorjev 
 • Spodbujanje institucionalnih reform v raziskovalnih ustanovah in nacionalnem sistemu R&I v državah širitve 
 • Krepitev baze človeškega kapitala v državah širitve na področju raziskav in inovacij z bolj podjetnimi in bolje usposobljenimi raziskovalci in inovatorji 
 • Boljše obveščanje družbe o rezultatih raziskav in inovacij 
 • Boljša kakovost in zmogljivost raziskav in inovacij, ki prispevajo h konkurenčnosti in rasti Evrope 
 • Izboljšane zmogljivosti in viri odličnosti v državah širitve ter odpravljanje še vedno očitne vrzeli na področju raziskav in inovacij v Evropi 

Na organizacijski ravni: 

 • Raziskovalna odličnost institucije na posebnih področjih, ki jih pokriva nosilec katedre ERA 
 • Večja privlačnost institucije za mednarodno odlične in mobilne raziskovalce 
 • Vzpostavitev stalne in odlične raziskovalne skupine na izbranem znanstvenem področju s posrednim učinkom na institucijo 
 • Izboljšana sposobnost za uspeh pri konkurenčnem financiranju raziskav v EU in po svetu, vsaj na izbranih področjih 
 • Večji prispevek k na znanju temelječemu gospodarstvu in družbi 

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

 • državah članicah Evropske unije
 • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
 • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 80.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 1,5 do 2,5 milijona na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Koordinacija in podpora (CSA) so financirane s stopnjo 100%.

Prijave so možne do 15. marec 2022 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *