Izboljšanje učinkovitosti sistemov za preventivo in pripravljenost

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Notranje zadeve
Izdajatelj:

Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO)

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 3.500.000
Rok za oddajo: 08.06.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: civilna zaščita, nadnacionalno, okolje, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Mehanizem unije na področju civilne zaščite ima vlogo izmenjave znanja, ki naj bi pomagalo vsem organizacijam na področju civilne zaščite. 

Razpis ima dva sklopa: 

  • Sklop 1: preprečevanje in pripravljenost na čezmejna tveganja
  • Sklop 2: preprečevanje onesnaževanja morja ter pripravljenost in odzivanje nanj na morju in ob obali

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo pravnim osebam, za katere velja zasebno ali javno pravo, iz držav upravičenk v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. 

Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

V okviru razpisa je na voljo 3.500.000 EUR, in sicer po 1.750.000 EUR na posamezen sklop.

Vloge morajo biti oddane do 8. junija 2021, do 17:00 (bruseljski čas).

Pomembno!

RAZPIS JE POTEKEL