Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Zbiranje predlogov za ukrep Mreže mest 2022

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Občine
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 6.500.000
Rok prijave: 24.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 6.500.000 €
Lastna udeležba: 0%
Ključne besede: civilna družba, demokracija, partnerstva
Zanimiv razpis?

Evropska komisija podpira razvoj mrež mest, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja, in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. V letu 2022 so prednostne naloge naslednje: 

  • krepitev demokratičnih procesov odločanja v EU, 
  • podpora svobodnim in poštenim volitvam v Evropi, 
  • spodbujanje občutka pripadnosti s spodbujanjem razprav o prihodnosti Evrope, 
  • reflektiranje vpliva pandemije COVID-19 na lokalne skupnosti. 

CERV: »Mreže mest« 2022

Na razpis se lahko prijavijo: 

  • mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže; 
  • druge ravni lokalnih/regionalnih organov; 
  • zveze/združenja lokalnih organov; 
  • nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. 

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Konzorcij obvezen!

Projekt mora vključevati občine iz vsaj petih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih so vsaj tri iz držav članic EU. 

Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo str. 13 in 14.

Višina vseh sredstev znaša 6.500.000 EUR.

Višina sredstev, ki so lahko dodeljena nima omejitve.

Prijave so možne do 24. marca 2022, do 17. ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *