Vključevanje in sodelovanje državljanov EU

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Občine
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 17.471.295
Rok za oddajo: 10.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 17.471.295 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: civilna družba, demokracija, partnerstva
Zanimiv razpis?

Cilj  je spodbujati sodelovanje državljanov in predstavniških združenj v demokratičnem in državljanskem življenju Unije ter njihov prispevek k njemu, na način, da se seznanijo s svojimi stališči na vseh področjih delovanja Unije in jih javno izmenjujejo. 

Pričakovani učinek:

 • povečanje ozaveščenosti državljanov o pravicah in vrednotah ter povečanje stopnje njihove vključenosti v družbo in EU;
 • omogočanje ljudem, da poglobijo svoje znanje o institucijah in politikah EU ter bolje razumejo dosežke in koristi EU;
 • krepitev demokratične udeležbe s posebnim poudarkom na vključevanju mlajših in starejših, žensk v vsej njihovi raznolikosti, mobilnih državljanov EU in invalidov;
 • spodbujanje razmisleka in razprav v zvezi s prednostnimi nalogami razpisa;
 • krepitev evropskega značaja volitev v Evropski parlament;
 • itd.

Da bi bili upravičeni do prijave, morajo vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

 • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi)
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj. v državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
 • v primeru, da imate sedež v državi, ki ni članica EU: morate biti na seznamu držav EGP in/ali držav, pridruženih k CERV programu.

Drugi pogoji upravičenosti:

 • prijavitelj mora biti, zasebna neprofitna organizacija s statusom pravne osebe (organizacije civilne družbe, izobraževalne kulturne ali raziskovalne ustanove)
 • partnerji morajo biti, neprofitna organizacija s statusom pravne osebe ali javni lokalni/regionalni organi.

Zahtevan konzorcij!

V projektu morajo sodelovati organizacije iz vsaj treh različnih, upravičenih držav.

Dejavnosti morajo potekati v kateri koli od upravičenih držav. 

Višina sredstev znaša 17.471.295 evrov.

Projektni proračun, ki se bo dodelil nima omejitve.

Nepovratna sredstva bodo v obliki pavšalnega zneska.

Po podpisu sporazuma o nepovratnih sredstvih boste običajno prejeli predfinanciranje, da lahko začnete delati na projekta (običajno v višini 60% najvišjega zneska nepovratnih sredstev).

Prijave so možne do 10. februarja 2022, do 17. ure.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *