Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Izobraževanje, Mladi
Izdajatelj:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Spletna stran: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-stu…
Budget razpisa: 250.000
Rok prijave: 30.09.2021 Do porabe sredstev
Podelitev min-max:
Lastna udeležba: %
Ključne besede: nadnacionalno, štipendija
Zanimiv razpis?

Štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujini za namen izobraževanja ali usposabljanja. 

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov. 

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. 

Glede drugih pogojev prijave glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Sredstva namenjena temu projektu so v višini 250.000 EUR.

Višina štipendije: 

Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 100,00 EUR za vsak dopolnjen teden študijskega obiska. Vendar v skupni višini največ 2.500,00 EUR za študijski obisk, ki traja 25 tednov ali dlje oziroma v skupni višini največ 1.500,00 EUR, če bo vlagatelj v okviru študijskega obiska pripravljal oziroma raziskoval za diplomsko ali magistrsko nalogo.

Štipendija za potne stroške med Republiko Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR.

Rok za prijavo je 30. september 2021.

Rok za zbiranje vlog je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *