Sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Svet romske skupnosti Republike Slovenije

Spletna stran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2022000600011 &#…
Celotni budžet: 193.000
Rok za oddajo: 31.01.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: civilna družba, društva, romi
Zanimiv razpis?

Sofinancirali se bodo programi aktivnosti zvez društev, v katerih se združujejo pripadniki romske skupnosti. 

Gre za spodbujanje aktivacije in večjega vključevanja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevek k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanje njihovega položaja ter odpravljanje nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.

 

Do prijave so upravičeni prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji, v katero se združujejo pripadniki romske skupnosti, in je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet romskih društev,
  • trend njihovega delovanja je dolgoročen in so na dan objave javnega razpisa registrirani najmanj dve leti,
  • izpolnjujejo vse druge v razpisu navedene pogoje, glej spodaj.

Ni dodatnih informacij

Okvirna bvišina sredstev znaša 193.000 EUR.

Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do 31. januarja 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *