Socialno varstvo in varovanje zdravja v Občini Ljubljana

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorije: Družba, Zdravje
Izdajatelj:

Mestna občina Ljubljana

Spletna stran: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-m…
Budget razpisa: 927.500
Rok prijave: 03.11.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba:
Ključne besede: občinski, socialno varstvo
Zanimiv razpis?

Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja

Predmet javnega razpisa so programi socialnega varstva s področij (sklop A) in programi varovanja zdravja (sklop B), ki so v skladu z namenom in ciljem javnega razpisa.

Vlagatelj mora biti pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda, ki je registriran za opravljanje dejavnosti socialno varstvo z nastanitvijo, socialno varstvo brez nastanitve, dejavnost invalidskih organizacij in/ali zdravstvo oziroma ima v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja. 

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Ni dodatnih informacij

Okvirna višina sredstev namenjenih realizaciji programov s področja »socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto« za leto 2022 znaša 927.500 EUR, in sicer: 

  • A. Programi socialnega varstva: 799.500 EUR,
  • B. Programi varovanja zdravja: 128.000 EUR.

Vloge je potrebno oddati do vključno srede, 3. novembra 2021, do 12. ure.

O posebnih pogojih si preberite v razpisni dokumentaciji spodaj.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *