Programi društev in zvez s področja podeželja 2021

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Občina Krško

Spletna stran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2021010000012 &#…
Celotni budžet: 18.000
Rok za oddajo: 20.10.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo
Zanimiv razpis?

Sofinancira se delovanje neprofitnih društev ali zvez s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja. 

Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje programov in prireditev so:

  • registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, prehrane, razvoja podeželja, gozdarstva in združujejo kmetijske pridelovalce na območju občine Krško;
    • pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva in je najmanj 50 % vseh članov iz območja občine Krško, iz vrst kmetov.
  • pravne osebe, kot so društva ali zveze, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirana in delujejo na lokalnem/regionalnem območju in pokrivajo področje čebelarstva.
    • pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane in delujejo v regiji Posavje in je najmanj 50 % vseh njihovih članov iz Občine Krško.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Višina sredstev tega razpisa znaša 18.000 EUR.

Sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, v višini 8.000 EUR.

Sofinanciranje programov društev in zveze na področju čebelarstva, v višini 10.000 EUR. 

Upravičenci lahko pridobijo do 100% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela društev in zvez.

Prijave morjo biti oddane do 20. oktobra 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *