Raziskave materialov za napredne akumulatorje

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Gospodarstvo
Izdajatelj:

M-ERA.NET

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/razpis-m-era-net-2021/ &#…
Celotni budžet: 840.000
Rok za oddajo: 15.06.2021
Podelitev min-max: 0 € – 210.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: partnerstva, raziskave, tehnologija
Zanimiv razpis?

Sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte M-ERA.NET Call 2021

Cilj je financiranje projektov, ki se nanašajo na raziskave in inovacije materialov, vključno z materiali za nizkoogljične energetske tehnologije, tehnologijo prihodnjih baterij in s tem povezane proizvodne tehnologije. 

Razpis vključuje naslednja tematska področja: 

  • Modeliranje za materiale, obdelavo, lastnosti in trajnost.
  • Inovativne površine, premazi in vmesniki.
  • Visoko zmogljivi kompoziti.
  • Funkcionalni materiali.
  • Nove strategije za napredne materialne tehnologije za zdravstvene namene.
  • Materiali za aditivno proizvodnjo.

 

Vrste prijaviteljev: MSP, velika podjetja, akademske raziskovalne skupine, univerze, javne raziskovalne organizacije in druge organizacije.

Vsak projektni partner se mora posebej prijaviti za regionalno / nacionalno financiranje. Za vsakega projektnega partnerja veljajo pravila financiranja posameznih regionalnih / nacionalnih programov.

Minimalna zahteva: 

Projektne konzorcije morajo sestavljati vsaj 3 partnerji (vsi, ki zahtevajo financiranje od organizacije, ki financira sredstva), iz najmanj dveh različnih držav (vsaj 2 državi članici EU ali pridruženi državi), ki sodelujejo v M-ERA.NET.

Skupna vrednost slovenskega dela sofinanciranja projektov je 840.000 EUR.

Vrednost sofinanciranja slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000 EUR za 3 leta (največ 70.000 EUR letno). 

Oddaja predprijave do: 15. junija 2021 do 12:00 (CET)

Oddaja prijave: 17. november 2021 do 12:00 CET  (za izbrane kandidate iz kroga predprijave)

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *