Protimikrobni, protivirusni in protiglivični nanopremazi

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Zdravje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 23.000.000
Rok za oddajo: 23.09.2021
Podelitev min-max: 0 € – 6.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?

Nedavni izbruh virusa COVID-19 je pokazal, da so lahko stroški v smislu človeških življenj in gospodarstva ogromni, če se ne sprejmejo ukrepi za zajezitev širjenja okužbe. Zato je očitno, da rabimo pasivne ukrepe za zmanjšanje vpliva sedanjih in prihodnjih izbruhov okužb. Premazi z nanodelci, kot so kovinski nanodelci, ogljikove nanocevke, nanodelci kovinskih oksidov, heterostrukture, vzorčaste površine in materiali na osnovi grafena, so dokazali do 99,9998% učinkovitost proti bakterijam, plesnim in virusom.

Pričakuje se, da bodo projekti prispevali k naslednjim rezultatom:

  • zmanjšati tveganje širjenja okužb zaradi škodljivih patogenov, ki nastanejo pri vsakodnevnih človeških dejavnostih
  • ustvariti bolj zdravo življenjsko in delovno okolje ter ponuditi celostne rešitve za ljudi z zdravstvenimi težavami
  • izboljšanje zdravja državljanov in povečanje ugleda EU kot regije z najboljšo prakso na področju javnega zdravja
  • povečati gospodarske koristi z zmanjšanjem števila izgubljenih delovnih ur zaradi bolezni
  • spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij v EU
  • zagotavljanje poslovnih priložnosti, zlasti za mala in srednje velika podjetja
  • trajnostna sinteza nanopremazov (vključno z materiali na biološki osnovi), zlasti z učinkovitostjo proti številnim patogenim organizmom

Do financiranja so upravičeni prosilci, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 23.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 4 milijonov do 6 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 23. septembra 2021.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *