Priprava UNCAN.eu, evropske pobude za razumevanje raka

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Zdravje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 3.000.000
Rok za oddajo: 20.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 3.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, javno zdravje, raziskave, znanost
Zanimiv razpis?

Kljub pomembnemu napredku je razumevanje raka na splošno še vedno nepopolno, tako pri pogostih kot pri redkih vrstah raka. To zahteva novo raven naložb v inovativne raziskave, vključno s projekti z visokim potencialom/visokim tveganjem. Zato misija o raku predlaga vseevropsko platformo UNCAN.eu, ki bi uporabljala obstoječe ustrezne raziskovalne infrastrukture ter vlagala v razvoj modelov in tehnologij, s katerimi bi preučevali interakcije med slabo razumljenimi raki in njihovimi gostitelji.

Polnopravna pobuda UNCAN.eu bo:

  • podpirala vse prihodnje prednostne naloge misije o raku, ki zahtevajo boljše razumevanje slabo poznanih vrst raka;
  • se bo dogovorila o strateškem raziskovalnem in inovacijskem programu;
  • vključevala inovativne modele in tehnologije z longitudinalnimi podatki o pacientih (npr. medicinskimi slikami), vzorci in biomarkerji, da bi zagotovila konkretne koristi za ljudi s tveganjem za raka, ki živijo z rakom in po njem;
  • omogočanje interoperabilnosti in ponovne uporabe podatkov ob zagotavljanju popolne zaščite posameznikov, na katere se podatki nanašajo, in uporabi načel FAIR za podatke.

Pred začetkom takšnega prizadevanja bi bilo potrebno celovito razumevanje organizacijske, logistične, kulturne in finančne izvedljivosti, uporabnosti in trajnosti.

Namen tega usklajevalnega in podpornega ukrepa je razviti operativni koncept za takšno pobudo.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 3.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 3 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 20. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *