Podpora projektom evropskega sodelovanja za leto 2022

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Kategorija: Kultura
Izdajatelj:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 68.607.267
Rok za oddajo: 31.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 2.000.000 €
Lastna udeležba*: 20%
Ključne besede: Creative Europe, partnerstva, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Ustvarjalna Evropa združuje ukrepe, ki podpirajo evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, in sicer vse, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniških in drugih individualnih ali kolektivnih ustvarjalnih izrazih. Dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, proizvodnjo, razširjanje in ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturne, umetniške ali druge ustvarjalne izraze, ter izobraževanje ali upravljanje, povezano s temi dejavnostmi. 

Sektorji med drugim vključujejo arhitekturo, arhive, knjižnice in muzeje, umetniške obrti, avdiovizualno (vključno s filmom, televizijo, videoigrami in multimedijo), materialno in nematerialno kulturno dediščino, oblikovanje (vključno z modnim oblikovanjem), festivale, glasbo, literaturo, uprizoritvene umetnosti (vključno z gledališčem in plesom), knjige in založništvo, radio in vizualne umetnosti. 

Splošni cilji programa so: 

  • varovati, razvijati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost in dediščino;
  • povečati konkurenčnost in gospodarski potencial kulturne in jezikovne dediščine ter kulturnih in jezikovnih ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdiovizualnega sektorja.

Dodeljene bodo subvencije za podporo projektom evropskega sodelovanja v letu 2022, v okviru podprograma KULTURA. 

Projekti evropskega sodelovanja so nadnacionalni projekti, ki vključujejo kulturne in ustvarjalne organizacije iz različnih držav, ki sodelujejo v programu. Kulturnim organizacijam vseh velikosti omogočajo koprodukcijo, sodelovanje, eksperimentiranje, inovacije, mobilnost in učenje drug od drugega. Cilj je izboljšati dostop do evropske kulture in ustvarjalnih del ter spodbujati inovacije in ustvarjalnost. Projekti lahko zajemajo enega ali več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter so lahko interdisciplinarni. 

Predloge lahko prijavite na spodnje tri sklope: 

Do specifičnih informacij glede posameznega sklopa lahko dostopate s klikom na povezavo zgoraj.

Projekte lahko prijavite, pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter imate uradni sedež v eni od programskih držav.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Zahtevan konzorcij!

European Cooperation projects – Small Scale – projekti manjšega obsega vključujejo najmanj tri partnerje s sedežem v vsaj treh različnih državah.

European Cooperation projects – Medium Scale – projekti srednjega obsega vključujejo najmanj pet partnerjev s sedežem v vsaj petih različnih državah.

European Cooperation projects – Large Scale – projekti večjega obsega vključujejo najmanj deset partnerjev s sedežem v vsaj desetih različnih državah.

Sredstva namenjena financiranju partnerskih projektov so v višini 68.607.267 evrov.

Porazdelitev sredstev:

  • projekti sodelovanja manjšega obsega 24.012.543 evrov;
  • projekti sodelovanja srednjega obsega 24.012.543 evrov;
  • projekti sodelovanja večjega obsega 20.582.181 evrov.

Finančni parametri glede na obsežnost projekta:

  • Small Scale –  prijavite lahko projekte v višini največ 200.000 EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.
  • Medium Scale – prijavite lahko projekte v višini največ 1.000.000 EUR, sofinancira se do 70 % upravičenih stroškov.
  • Large Scale – prijavite lahko projekte v višini največ 2.000.000 EUR, sofinancira se do 60 % upravičenih stroškov.

Prijave so možne do 31. marca 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.