Podpora nacionalnim kontaktnim točkam Euratoma

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 250.000
Rok za oddajo: 07.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 250.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Euratom, Horizon, raziskave, usposabljanje
Zanimiv razpis?

Podpora bo namenjena konzorciju nacionalnih kontaktnih točk (NKT) na področjih raziskav in usposabljanja, ki jih pokriva program Euratoma. 

Cilj predlogov mora biti olajšanje nadnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi kontaktnimi točkami, da se opredelijo in izmenjajo dobre prakse ter dvigne splošni standard podpore prosilcem v okviru programa. Predlog mora zajemati celotno trajanje programa. 

Dejavnosti bodo prilagojene naravi področja in prednostnim nalogam zadevnih nacionalnih kontaktnih točk. Vključijo se lahko različni mehanizmi, kot so primerjalna analiza, skupne delavnice, okrepljeni čezmejni posredniški dogodki, posebno usposabljanje, povezano s tem področjem ter programi pobratenja. 

Posebna pozornost bo namenjena krepitvi usposobljenosti nacionalnih kontaktnih točk, vključno s pomočjo manj izkušenim nacionalnim kontaktnim točkam pri hitrem pridobivanju znanja in izkušenj, zbranih v drugih državah.

Predlogi bi morali vključevati delovni paket za izvajanje dejavnosti povezovanja, da bi potencialne udeležence povezali z nastajajočimi konzorciji na področju jedrskih raziskav in usposabljanja. Usklajevanje mora potekati s pomočjo spletnih orodij, posredniških dogodkov, informativnih dni in dvostranskih srečanj med pobudniki projektov in kandidati za udeležence. Po potrebi se lahko uporabijo tudi drugi instrumenti usklajevanja.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s programom Euratom za raziskave in usposabljanje

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 250.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 0,25 milijona EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Financira se do 100% upravičenih stroškov.

Prijave so možne do 7. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *