Pobratenje mest

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Občine
Kategorija: Družba, Kultura
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 4.500.000
Rok za oddajo: 24.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 30.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: evropska družba, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki združujejo številna partnerska mesta v dogodku pobratenja mest v zvezi s temami v skladu s cilji programa in ob upoštevanju prednostnih nalog politike.

Z mobilizacijo državljanov na lokalni ravni in na ravni Unije za razpravo o konkretnih vprašanjih iz evropske politične agende bo ta ukrep spodbujal državljansko udeležbo v procesu oblikovanja politik Unije ter razvijal priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Pobratenje je treba razumeti v širšem smislu, torej se nanaša na občine, ki so podpisale sporazume o pobratenju ali se pripravljajo na njihov podpis, ter na občine, ki imajo druge oblike partnerstva, ki spodbujajo njihovo sodelovanje in kulturne vezi.

Cilji pobratneja mest:

 • spodbujanje izmenjav med državljani različnih držav;
 • omogočiti državljanom, da spoznajo kulturno raznolikost Evropske unije in se zavedajo, da so evropske vrednote in kulturna dediščina temelj skupne prihodnosti;
 • zagotoviti mirne odnose med Evropejci in zagotoviti njihovo dejavno sodelovanje na lokalni ravni;
 • okrepiti medsebojno razumevanje in prijateljstvo med evropskimi državljani;
 • spodbujati sodelovanje med občinami in izmenjavo najboljših praks;
 • podpreti dobro lokalno upravljanje ter okrepiti vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v procesu evropskega povezovanja.

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

 • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi)
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj. v državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
 • državah, ki niso članice EU: države, ki so pridružene programu CERV, ali države, ki so v tekočih pogajanjih za sklenitev pridružitvenega sporazuma in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o nepovratnih sredstvih.

Prijavitelji in partnerji morajo biti javni organ ali neprofitna organizacija: 

 • mesta/občine in/ali druge ravni lokalnih oblasti ali njihovi odbori za pobratenje ali druge neprofitne organizacije, ki zastopajo lokalne oblasti.

Projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh upravičenih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU.

 • Dejavnosti morajo potekati v upravičeni državi, ki sodeluje v projektu.
 • Dogodki morajo vključevati najmanj 50 neposrednih udeležencev, od katerih je najmanj 25 povabljenih udeležencev

Dovoljene so samo prijave posameznih prijaviteljev. V predlogih za pobratenje mest morajo sodelovati občine iz vsaj dveh upravičenih držav od katerih je vsaj ena država članica EU.

Razpoložljivi proračun razpisa za temo Mreže mest znaša 4.500.000 EUR.

Dodelitev sredstev na projekt: maksimalna dodelitev sredstev znaša 30.000 EUR.

Vloge morate oddati do 24. marca 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *