Nove genomske tehnike (NGT): razumevanje koristi in tveganj

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Zeleni prehod, Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 5.000.000
Rok za oddajo: 06.10.2021
Podelitev min-max: 0 € – 5.000.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Horizon, inovacije, raziskave
Zanimiv razpis?

Predlogi naj spodbujajo nove genomske tehnike v inovacijah na biološki osnovi (izključene so medicinske aplikacije, kot so terapevtske/klinične aplikacije), da bi razumeli in povečali njihov vpliv, na primer v zvezi z izvorom surovin in njihovimi drugimi značilnostmi ter uporabnimi načini pretvorbe (npr. z biorafinerijsko predelavo), skladiščenjem, logistiko, izboljšano funkcionalnostjo in okoljsko trajnostjo, varnostjo/nestrupenostjo in izboljšanim ravnanjem ob koncu življenjske dobe (npr. ponovno uporabo/predelava) itd. za posebne aplikacije.

Razviti prihodnje scenarije, ki bodo upoštevali različne okoljske, družbene in gospodarske dejavnike, da bi ocenili morebitne kritične vplive glede na okvire upravljanja EU in mednarodne okvire upravljanja. Pri tem je treba upoštevati pričakovano povpraševanje po primarnih virih, ki so potrebni za zadovoljitev rastočega gospodarstva na biološki osnovi (zlasti trajnostne biomase), potrebo po zaščiti in obnovi biotske raznovrstnosti ter vse večje okoljske pritiske v pogojih podnebnih sprememb.

Razvoj novih pristopov za oblikovanje inovativnih vidikov proizvodnega procesa, postopkov presejanja, molekularnih orodij in digitalnih aplikacij. Opredelite potrebne postopke za povečanje obsega proizvodnje za nove inovacije na biološki osnovi, da bi dosegli kritično maso za določeno uporabo, dosegli ekonomijo obsega, obravnavali različne tržne segmente in aplikacije itd.

Zagotoviti pregledno in vključujoče sodelovanje vseh akterjev, vključno z industrijo in MSP, znanstveno skupnostjo, regulativnimi institucijami in širšo civilno družbo, da se zagotovi potreben učinek.

Kadar je to primerno, si morajo predlogi prizadevati za sinergije in izkoristiti rezultate preteklih in tekočih raziskovalnih projektov.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 5.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 5 milijonov EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 6. oktobra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *