Nosilna omrežja za vseevropsko federacijo oblakov

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 80.000.000
Rok za oddajo: 22.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 65.000.000 €
Lastna udeležba*: 30%
Ključne besede: CEF, infrastruktura, internet, omrežje
Zanimiv razpis?

Šlo bo za zbiranje predlogov, za nepovratna sredstva EU, na področju oblaka v okviru digitalnega sklopa instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). 

Razpis zajema naslednje teme: 

Vsaka projektna prijava na razpis mora obravnavati samo eno od zgornjih tem. Prijavitelji, ki se želijo prijaviti na več kot eno temo, morajo za vsako temo oddati ločeno prijavo.

Do vseh dodatnih informacij v sklopu posamezne teme je možno dostopati s klikom nanjo.

Za upravičenost do sredstev in prijave morajo vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti):

  • biti pravne osebe (javni ali zasebni organi),
  • biti ustanovljeni v eni od upravičenih držav, tj. v državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO)).

Predloge morajo predložiti konzorciji:

  • za temi CEF-DIG-2021-CLOUD-FED-WORKS in CEF-DIG-2021-CLOUD-DNSWORKS: najmanj trije prijavitelji (upravičenci; ne povezani subjekti) iz treh različnih upravičenih držav.

Proračun razpisa znaša 80 milijonov evrov.

Podatki o proračunu za posamezno temo:

  • CEF-DIG-2021-CLOUD-FED-WORKS: 65 milijonov evrov, dovoljeni so projekti s kakršnim koli proračunom.
  • CEF-DIG-2021-CLOUD-OTHER-STUDIES: 1 milijon evrov, sofinanciran bo en ukrep.
  • CEF-DIG-2021-CLOUD-DNS-WORKS: 14 milijonov evrov, sofinanciran bo en ukrep.

Stroški bodo povrnjeni po stopnjah financiranja, določenih v sporazumu o dodelitvi sredstev (največ 50% za stroške študij, največ 70% za stroške del v najbolj oddaljenih regijah in največ 30% za vse druge kategorije stroškov). 

Za višjo stopnjo financiranja projekta lahko zaprosite, če vaš projekt zadeva: 

  • silno čezmejno razsežnost: največ 50%.

Skrajni rok za oddajo prijav je 22. marec 2022, do 17.ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.