Narava in biotska raznovrstnost (standardni projekti)

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Podeželje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija - LIFE

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 138.470.000
Rok za oddajo: 30.11.2021
Podelitev min-max: 0 € – 13.000.000 €
Lastna udeležba*: 40%
Ključne besede: LIFE, okolje
Zanimiv razpis?

Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Narava in biotska raznovrstnost pokrivata dve področji:

  • Upravljanje narave (Nature Governance)
  • Narava in biotska raznovrstnost (Nature and Biodiversity)

Cilj je prispevati k varovanju narave in biotske raznovrstnosti z:

  • podpiranjem zagotavljanja skladnosti politike in zakonodaje na področju narave in biotske raznovrstnosti in/ali spodbujanjem učinkovitega sodelovanja javnosti in dostopa do pravnega varstva pri zadevah, povezanih s politiko in zakonodajo na področju narave in biotske raznovrstnosti.

Razpisna tema je namenjena standardnim akcijskim projektom (SAP), katerih cilj je doseči cilje podprograma LIFE Narava in biotska raznovrstnost z izboljšanjem upravljanja na vseh ravneh, kot je opredeljeno v poglavjih 1 in 2 razpisne dokumentacije.

Razpisna tema se osredotoča izključno na projekte upravljanja; drugi projekti, ki so v skladu s cilji podprograma LIFE Narava in biotska raznovrstnost, vendar so opredeljeni v razpisni temi LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE, so izključeni. 

Od prijaviteljev se pričakuje, da bodo opredelili, izračunali, pojasnili in dosegli ambiciozne in verodostojne učinke v smislu koristi za ohranjanje narave, hkrati pa zagotovili dolgoročno trajnost in ponovitev (glej 2. in 9. poglavje razpisne dokumentacije).

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo biti vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti): pravne osebe (javni ali zasebni organi)

  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, ki niso članice EU: biti morajo na seznamu držav EGP in držav, pridruženih programu LIFE ali države, s katerimi potekajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev
  • na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije

Okvirna sredstva razpisa za prvo področje, Narava in biotska raznovrstnost (Nature and Biodiversity) so v višini 135.470.000 EUR. 

  • Predvideva se podpora 35 projektom v vrednosti od 2 do 13 milijonov EUR. Financira se do 60% upravičenih stroškov, z izjemo v določenih primerih, ki so podrobno razloženi v razpisni dokumentaciji spodaj.

Okvirna sredstva razpisa za drugo področje, Upravljanje narave (Nature Governance), so v višini 3.000.000 EUR.

  • Podpora posameznemu projektu bo med 700.000 EUR in 2 milijonoma EUR. Financira se do 60% upravičenih stroškov.

Prijave morajo biti oddane do 30. novembra 2021 do 17:00 ure (bruseljski čas).

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *