Nagrada – Horizon impact

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 150.000
Rok za oddajo: 08.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 25.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, inovacije, nagrada, raziskave
Zanimiv razpis?

Nagrado Horizon Impact omogoča posameznikom ali skupinam, da predstavijo svoje najboljše prakse in dosežke. Poleg tega naj bi podelitev priznanj spodbudila tudi druge udeležence programa k najboljši možni uporabi in upravljanju svojih rezultatov. Namen nagrade je ustvariti vzornike in med drugim navdihniti druge prijavitelje projektov raziskav in inovacij. 

Cilj tega ukrepa je prikazati širše družbeno-gospodarske koristi naložb EU v raziskave in inovacije ter spodbujanje ostalih sodelujočih v programu.

Glavna merila za dodelitev:

Nagrada bo po zaključku natečaja podeljena tekmovalcu(-cem), ki bo(-do) po mnenju žirije najbolje izpolnil(-i) naslednja kumulativna merila:

  1. Pot od rezultatov do družbenih koristi: Prijavitelji bodo morali podrobno opisati, kako so bili rezultati raziskav in inovacij neposredno ali posredno uporabljeni po koncu projekta. Opisati bodo morali dejavnosti, ki so bile izvedene za zagotovitev, da rezultati raziskav in inovacij vodijo do družbenih koristi. Opisati bodo morali obseg in trajnost svojih dejavnosti.
  2. Doseženi učinek: Vlagatelji bodo morali prikazati že obstoječi učinek in ustvarjene družbene koristi. Opisati bodo morali konkretne primere, kako so njihovi rezultati raziskav koristili družbi in kdo so skupnosti uporabnikov, ki so imeli od tega koristi. Doseženi učinek se mora že uresničiti. Pismo o podpori bo služilo kot dokazilo o opisanem učinku.

Vsi prijavitelji morajo predložiti pismo(-a) o podpori s strani skupnosti uporabnikov, ki lahko pričajo o doseženem družbenem učinku, njihovih projektov.

Na natečaju lahko sodelujejo vse pravne osebe (tj. fizične ali pravne osebe, vključno z mednarodnimi organizacijami) ali skupine pravnih oseb, ki so kot upravičenci sodelovale v 7. okvirnem programu ali Obzorju 2020. Upravičene so tudi fizične osebe, kot so glavni raziskovalci ERC ali štipendisti MSCA. 

Prijavitelji morajo prihajati iz upravičenih držav programa Horizon.

Projekti se morajo končati do zaključka natečaja. 

Ni dodatnih informacij

Skupno bo podeljenih šest nagrad. Nagrade bodo denarne in vsak od šestih zmagovalcev bo prejel 25.000 EUR.

Prijave je potrebno oddati do 8. marca 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Prijavitelji, ki so že prejeli nagrado EU ali Euratoma, ne morejo prejeti dotične nagrade za iste dejavnosti/projekte.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *