Krožno gospodarstvo in kakovost življenja

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 1.000.000
Rok za oddajo: 10.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 1.000.000 €
Lastna udeležba*: 10%
Ključne besede: LIFE, krožno gospodarstvo, recikliranje odpadkov, tekstil
Zanimiv razpis?

Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Tema tega razpisa za zbiranje predlogov se nanaša na nepovratna sredstva za druge ukrepe programa LIFE (OAG).

Predlagani projekti v okviru teme LIFE-2021-PREP-Environment — Circular Economy and Quality of LIFE, obravnavajo naslednjo posebno potrebo in prednostno nalogo politike, ki so jo države članice opredelile v podprogramu Krožno gospodarstvo in kakovost življenja:

  • Izboljšanje sledljivosti izvoza rabljenega tekstila/tekstilnih odpadkov in izboljšanje recikliranja tekstilnih odpadkov v EU.

Da bi bili upravičeni do sodelovanja, morajo biti vlagatelji (upravičenci in povezani subjekti): pravne osebe (javni ali zasebni organi)

  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj: državah članicah EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO))
  • imeti sedež v eni od upravičenih držav, ki niso članice EU: biti morajo na seznamu držav EGP in držav, pridruženih programu LIFE ali države, s katerimi potekajo pogajanja o pridružitvenem sporazumu in kjer sporazum začne veljati pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev
  • fizične osebe niso upravičene

Za podrobnosti glejte razpisno dokumentacijo spodaj.

Skupni razpoložljivi proračun razpisa znaša 1.000.000 EUR.

Maksimalna dodelitev sredstev bo znašala 1 milijon EUR.

Stopnja financiranja do 90% upravičenih stroškov.

Sofinanciral se bo en projekt.

Prijave je potrebno oddati do 10. marca 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *