Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Krepitev mrež visokošolskih ustanov in sodelovanje z okoljskimi ekosistemi

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 30.000.000
Rok prijave: 04.11.2021
Podelitev min-max: 0 € – 2.000.000 €
Lastna udeležba: %
Ključne besede: Horizon, usposabljanje
Zanimiv razpis?

Cilj krepitve zmogljivosti v smeri pobude za evropsko odličnost je znatno okrepiti sodelovanje med vsaj dvema organizacijama iz visokošolskega sektorja v državi širitve (ali različnih državah širitve), in sicer s povezovanjem z vsaj dvema mednarodno vodilnima institucijama iz dveh različnih držav članic ali pridruženih držav.

  • Izboljšati znanstvene in tehnološke zmogljivosti povezanih institucij, pri čemer je glavni poudarek na subjektih iz držav, ki se širijo;
  • Pomagati izboljšati profil odličnosti visokošolskega zavoda iz države širitve in profil odličnosti njegovega osebja;
  • Znatno okrepiti mreže za uresničitev integriranega sodelovanja med sodelujočimi subjekti na področju raziskav in inovacij v sinergiji z njihovim izobraževanjem in usposabljanjem.

Do financiranja so upravičene pravne osebe, ki imajo sedež v eni od upravičenih držav:

  • državah članicah Evropske unije
  • čezmorskih državah in ozemljih (ČDO), ki so povezane z državami članicami
  • upravičene države, ki niso članice EU: države, povezane s Horizon Europe

Sredstva namenjena temu razpisu se gibljejo v višini 30.000.000 EUR.

Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 1,5 do 2 milijona EUR na projekt, da bi se ti rezultati obravnavali ustrezno. Kljub temu to ne izključuje predložitve in izbire predloga, ki zahteva drugačne zneske.

Prijave so možne do 4. novembra 2021 do 17:00 (bruseljski čas).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *